Tiyatro Türleri ve Çeşitleri Özellikleri

Tiyatro terimleri özellikleri ve anlamı, tiyatro türleri hakkında bilgi kısaca

Tiyatro; dram, komedi, vodvil gibi edebiyat türlerinin sahne­de seyircilerin önünde canlandırılan bir gösteri sanatıdır.  Tiyatro­da yaşanmış veya yaşanabilir olaylar oyun biçiminde sahnede oynanır.

tiyatrolar-gunu

Başlıca tiyatro türleri şunlardır:

  • Komedi: İnsanların ve olayların gülünç yönlerini gösteren bir tiyatro yapıtıdır. Komedinin belli başlı türleri olarak vodvil (ha­reketli, eğlenceli bir konuya dayanan ve içinde şarkıların söylen­diği hafif güldürü) ve farsı (olayların abartıldığı, sık sık taklitlerin ya­pıldığı komedi) sayabiliriz.
  • Trajedi: Konusunu tarih ya da efsanelerden alan acıklı bir tiyatro oyunudur.
  • Dram: Yaşamda var olan acıklı, üzüntülü olayları, bazen de güldürücü olayları katarak konu alan sahne oyunu türü.

Tiyatrolar; devlet tiyatroları, halk tiyatroları, açık hava tiyat­roları ve şehir tiyatroları olarak adlandırılır.

Tiyatro; insan yaşamının bir kesitidir, Yaşamı sergiler ve yaşa­ma bir anlam katar, insana yaşama sevinci verir. Tiyatronun yar­dımıyla geçmişi değerlendirir, günümüzü yorumlar ve geleceğe ait planlar yaparız, Tiyatro her zaman iyiyi, güzeli ve hoş olanı ele alarak insanlara bu özellikleri vermeye çalışmıştır,

Tiyatronun bir özelliği de insanları eğitirken düşündürür, İnsan­larda oyunu seyrederken birlikte gülme, ağlama, birlikte düşün­me gibi insanca duyguların oluşmasına yardım eder,

Her yıl Dünya Tiyatrolar Günü’nde okullarda uygulamalı et­kinliklerle öğrencilerde tiyatro sevgisi oluşturulmaya çalışılır. Tiyat­ronun toplum üzerindeki olumlu etkileri ve eğitici yönleri anlatılır, Öğrencilerin, gençlerin ve toplumun her kesiminin tiyatronun eği­tici yönünden yararlanması için çalışmalar yapılır.

Tiyatro çeşitleri nelerdir kısaca özellikleri, tiyatro türleri ve terimleri hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

9 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.