Web sitemize hoşgeldiniz, 02 Aralık 2020

Teşrik Tekbiri Nasıl Alınır Nasıl Getirilir

Bayramda Teşrik tekbiri nasıl getirilir, teşrik tekbiri nasıl alınır bilgi veriyoruz.

Teşrik Tekbiri

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek anlamına gelir.

Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlarının ardından söylenilen tekbirlerdir. Kurban bayramın birinci günü yevm-i nahir, diğer üç günü ise eyyâm-ı teşrik’ dir.  Bayramdan evvelki gün yani arefe günü ise  yevm-i arefe’dir.

Arefe gününün sabah namazından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazına ek birer defa;
“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd” diye tekbir getirilir ki, buna “teşrîk tekbiri” denir. Anlamı şöyledir: “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”. Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes’ûd (r. anhümâ)’ya dayanır.

Teşrîk tekbiri ilk olarak Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etme olayında okunur. İbrahim (a.s), gördüğü rüyadan mana çıkararak oğlunu Allah yolunda kurban etmesi gerektiğini anlar. Hz. İbrahimin oğlunu kurban etmeyi kabul ettiği anlaşılınca Allah tarafından Hz. İbrahimin sadıklığı kabul görünmüş ve Cebrail tarafından ona bir koç gönderilmiştir. Dünyaya geldiği esnada Cebrail (a.s); “Allahu ekber Allahu ekber” diyerek tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi duyunca gökyüzüne bakar ve onun bir koçla beraber yeryüzüne indiğini görünce; “Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber” diye karşılık  verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini duyan ve kurban edilmeyi hazır İsmail (a.s) ise; “Allahu ekber velillâhi’l-hamd” der. Böylece sonsuza kadar devam edecek  bir sünnet nail olur (es-Saffât, 37/102, 107; İsmail” maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta’lîli’l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88).

Tekbirlerin yirmiüç vakitte getirilmesi Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’in görüşüdür. Ebû Hanîfe’ye göre, teşrîk tekbirleri arefe günü sabah namazından, bayramın ilk günü ikindi vaktine kadar olan sekiz vakit farz namazlarının ardından okunmalıdır.

Teşrik tekbirleri din alimlerine göre, namaz kılmakla yükümlü tüm Müslümanlara vâcibtir. Bazıları ise bu tekbirleri Sünnet diye nitelendirmişlerdir. Yine Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’e göre farz namazlarını kılan tüm müslümanlara bu tekbirler vaciptir. Bu tabirde tek başına kılanla, imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın herkes için geçerlidir. Böylece teşrîk tekbirleri cemaatle birlikte de, yalnız başına da getirilebilir. Kazaya da bırakılabilir. Erkekler tekbiri sesli, kadınlar ise içinden okumalıdır. Vitir namazı ve bayram namazlarının ardıdnan ise bu tekbir okunmaz.

Ebû Hanîfe’ise , teşrîk tekbirlerinin vacip olması konusunda mükellefin hür, yerleşik ve erkek olması ve farz namazın cemaatle kılınması şartı getirir. Bu nedenle yolcu, köle, kadın ve tek başına namaz eda edene vacip değildir. Fakat bu sayılanlar imamla namaz kılıyorsa imama uymuşlarsa, cemaatle birlikte tekbir getirebilir. Cuma ve bayram namazı eda edilmeyen küçük yerleşim birimlerinde teşrik tekbiri getirilmez.

Teşrîk günlerinde kazaya kalan bir namaz, yine teşrik günleri içinde kaza ediliyor ise, teşrik tekbiri okunur, ancak kazaya kalan namazlar teşrik hünleri dışında eda edilirse , teşrîk tekbiri okunmaz.

Bir namazda sehiv secdesi, teşrîk tekbiri ve telbiye bir arada eda edilmesi gerekirse sırasıyla , önce sehiv secdesi yapılır, ardından tekbir alınır, daha sonra da telbiyede bulunulur. (telbiye için bk. “Hacc” maddesi).

Teşrik Tekbiri Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. galip dedi ki:

    Te$vik tekbirini unuttum tesbihten Sontag cektim unuttumda ne yapabilirum

Yorum Yaz