Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Eylül 2018

Siyonizm Nedir

Siyonizm Nedir, Siyonizm Hakkında Bilgi

Siyonizm,Yahudilerin eski ana­yurdu Filistin’de bir Yahudi devletinin ku­rulmasını amaçlayan milliyetçi Yahudi ha­rekete verilen isimdir. Siyonizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Orta ve Doğu Avrupa’da doğdu. Daha önce 16. ve 17. yüzyıllarda Yahudileri Filistin’e götürmekle görevli olduklarını iddia eden bazı “mesih”lerin ortaya çıkma­sıyla başlayan Filistin’e “dönüş” özlemi, Batı Avrupa’daki Yahudilerin 18. yüzyılın sonlarında gelişen Haskala (Aydınlanma) hareketinin etkisiyle içinde yaşadıkları top­lumlarla bütünleşmelerinden sonra eski gü­cünü yitirmişti. Benzer bir süreç yaşamayan ve çarlık yönetiminin baskıları altında ezi­len Doğu Avrupa Yahudileri arasında ise Filistin’e göç düşüncesi giderek yaygınlaşıyordu.

19. yüzyılın başında Odessa’da kuru­lan Hovevei Tsiyon (Sion’u Sevenler) adlı örgütün girişimleri sonucu Filistin’de ilk Rus Yahudi yerleşmelerinin kurulmasıyla (1882), bölgede Yahudi yerleşiminin temel­leri atılmış oldu. Siyonizm, Avusturyalı gazeteci Theodor Herzl’in girişimiyle 1897’de Basel’de topla­nan ilk Siyonist Kongre’de benimsenen “Filistin’de Yahudilere bir yurt” hedefiyle siyasal bir hareket niteliğine büründü. Herzl’in Osmanlı yönetiminin Filistin’e özerklik tanıması için yürüttüğü girişimler başarısızlıkla sonuçlanırken, ingiltere’nin Siyonist harekete bağışladığı Uganda’daki toprakları yurt edinme düşüncesi Siyonist önderlerce benimsenmedi. Siyonizm, I. Dünya Savaşı öncesinde, Yahudilerin ancak küçük bir bölümünü temsil eden ve ağırlığını Rus Yahudilerinin oluşturduğu bir hareket olarak kaldı. 1905 Rus Devrimi’nin yenilgisini izleyen ağır baskılar üzerine pek çok Rus Yahudisinin Filistin’e göç etmesiyle bölgedeki Yahudi nüfusu 90 bine ulaşırken, 1900’de 22 olan Siyonist yerleşme sayısı 1914’te 43’e yüksel­di. İngiltere’de yaşayan Siyonist önderlerin de etkisiyle, İngiltere’nin Balfour Bildirisi’yle Filistin’de Yahudiler için ulusal bir yurt kurulmasını destekleyeceğini açıklama­sı (Kasım 1917), Siyonist hareketin amaçlarına ulaşması yolunda önemli bir dönüm noktası oldu. Siyonizm ne demek, Siyonizm tarihi hakkında bilgi verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz