Sami Dilleri ve Özellikleri Nelerdir

Sami dilleri nelerdir, sami dillerinin özellikleri

SAMİ DİLLERİ (Edebiyat)

Hami-Sami Dil Ailesinin geniş bölümü­nü kapsayan İbrani ve Arap dilleridir. Kuzey Sami dalında, ölü dil olan Akadça ve Babilce vardır. Ayrıca Kenan Dili öbeği, günü­müzdeki İsrail ibranicesi dışında, tümü ölü olan Kenan, Ugaritce, Eski Ibranice, Mobite’yi kapsar. Amorite Dili öbeğinde, eski ve yeni Amoritçe bulunur. Aramca Dili öbeğin­de ise, Mandaca ve Yeni Aramca lehçeleri dışında kalan, Eski Suriye dili, Juda Ara­ma, Talmodca, Palmyrene ve Samariye gi­bi ölü diller vardır.

Sami Dilleri’nin ikinci da­lını Arap Dili oluşturur ve kendi içinde üç öbeğe ayrılır:

1-Kuzey arapça; Eski Arap­ça, Klasik Arapça, Cezayir-Tunus Lehçesi, Mısır-Sudan Lehçesi, Maita Lehçesi, Irak Lehçesi. Suriye Lehçesi, Mağribi.

2-Güney Arapça; Minea ve Seba Dilleri, Güney Arap Dilleri.

3-Etiyopya Dili; Dicie Lehçesi, Afımarca, Agroba, Gafat, Harari, Gurafa Lehçesi, Çok eski bir dil olan Sami Dilleri, MÖ. IV. bin yıllarına dek uzanır. İslami­yet’le birlikte tüm Kuzey Afrika ve Ortado­ğu’ya yayılan bu diller, Farsça ve Türkçe’yi de etkiledi. Hint-Avrupa ve Ural-Altay dil ailelerinden oldukça farklı bir dilbilgisi ve fonetiği vardır.

Bugünkü Sami yazısının ilk örnekleri, MÖ II. bin yılında Kenan diliyle, Aramca tarafından geliştirildi. Zengin bir edebiyat dili olması ve giderek lehçelere ayrılması İslamiyet’in yükselişiyle başladı.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.