Ortaçağın Özellikleri Nelerdir

Ortaçağın Genel Özellikleri Nelerdir

Orta Çağ (476 – 1453)

 • Orta Çağ Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından İstanbul’un fethine kadar geçen süreyi kapsar.
 • Kavimler Göçünün ardından günümüz Avrupa toplumlarının etnik temelleri atılmaya başlamıştır.
 • Kilise son derece güç kazanmış, skolastik düşünce Avrupa’nın siyasi, sosyal ve düşünsel hayatına hakim güç haline gelmiştir.
 • Bu çağda, bazı tarihçilere göre İslam Rönesans’ı yaşanmış; Batı’da ise skolastik düşünce (dogmatizm) hakim olmaya başlamıştır.
 • Avrupa’da feodalite hüküm sürmeye devam etmektedir.İslamiyet bu dönemde ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır.
 • Haçlı Seferleri çağın en önemli olaylarındandır.
 • Kağıt, barut, pusula ve matbaa gibi buluşlar yaşanmış bu buluşlar Talaş Savaşı’nın ardından  İslam dünyasına; Haçlı Seferleri’nin ardından da Avrupa’ya aktarılmıştır.
 • İngiltere’de Magna Carta (Büyük Şart) imzalanarak “anayasal düzen”e geçiş başlamıştır.
 • Çağın başında en güçlü devletler Bizans ve Sasani İmparatorluklarıdır. Daha sonra Arap -İslam İmparatorluğu ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu güçlü duruma geçmiştir.
 • Bu çağın sonunda Osmanlı Devleti kurulmuştur.
 • Feodalitenin etkisiyle Orta Çağ Avrupa’sında farklı sınıflar ortaya çıkmıştır.

Ortaçağın Özellikleri Hakkında Bilgi Kısaca Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

9 yorum

Sezgin akgün için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.