Mikroskobun İcadı Mikroskobu Kim Buldu

Mikroskobu kim buldu, mikroskobun icadı

Mikroskop Ne Zaman İcat Edildi

Belki ilk kez ilkokulda tanıştığımız, gözümüze görünmez şeylerin aslında koca ayaklı, kıpraşan şeyler olduğu­nu gösteren; gözlerimizi böyle kocaman açtıran bu aletin adı Yunancadan gelmek­tedir. “Mikro” ve “skop” kelimelerinin bir­leşiminden doğan mikroskop kelimesinde­ki mikro “küçük”, skop ise “bakıcı, gözleyici” anlamına gelmektedir. Birleştirdiğimizde “küçük şeylere bakıcı, küçük şeyleri gören” gibi bir mana ortaya çıkar.

mikroskop1590 ile 1610 yılları arasında icat edilen mikroskobun mucidinin tam olarak kim olduğu bilinmemekte, fakat icadıyla ilgili oklar Galileo Galilei’yi göstermektedir. Bazı kaynaklar mikroskobun Leeuwenhoek isimli biri tara­fından bulunduğunu söylese de bilim dünyası buna temkinli yaklaşmaktadır.

22 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.