Mezopotamya Medeniyetleri

ihlamur

Mezopotamya Uygarlıkları:

SÜMERLER

 • Güney Mezopotamya’da yaşayan Sümerler, tarım faaliyetleri ile uğraştıklarından dolayı bir çok sulama kanalları ve barajlar yaparak yaşadıkları alanları tarıma elverişli hale getirmişlerdir.
 • Tarihteki ilk şehir devletleri örneklerini oluşturan Sümerlerin kralları rahip kral özelliği göstermektedir.
 • Sümer Kralı Urgakine, rahip sömürülerine karşı ilk yazılı kanunları oluşturmuştur.
 • “Ziggurat” adı verilen tapınaklar yapmışlardır ve bu tapınakları depo, rasathane ve okul gibi alanlar olarak da kullanmışlardır.
 • Öldükten sonra dirilişe inanmayan Sümerler bu nedenle mezarlara eşya koyma gereği duymamışlardır.
 • Bir süre Akadların hakimiyeti altında yaşayan Sümerler sonrasında Elamlıların saldırıları ile bağımsızlıklarını tamamen kaybetmişlerdir.

AKADLAR

 • Sami kökenli olan Akadlar, tarihteki ilk düzenli ordu sistemini kurmuşlardır ve böylece Mezopotamya’ya üstünlük kurmuşlardır.
 • Mezopotamya dışında toprak kazanmışlardır ve böylece ilk imparatorluğu Akadlar kurmuştur.
 • İran yönünden gelen kavimlerin saldırısı sonucunda da Akadlar yıkılmıştır.
 • Akadlar yıkıldıktan sonra Akad dili Mezopotamya’da kullanılan en yaygın dil olmuştur.

BABİLLER

 • Sami kökenli olan Babiller, en etkili dönemlerini Hammurabi döneminde yaşamışlardır. Çünkü Kral Hammurabi, devlet esaslarını orduya ve yasalara temellendirmiştir.
 • Hammurabi koyduğu yasalarda kısasa kısas özelliklerini benimsemiştir ve böylece monarşik bir idare kurmuştur.
 • Babiller Hititlerin saldırıları sonucunda yıkılmıştır.

ASURLULAR

 • Mezopotamya’nın Asur şehrinde yaşayan Asurlular, öncelikle ticaret faaliyetleri yapmışlardır ve koloniler kurmuşlardır.
 • Çok tanrılı dine sahip olan Asurlular, Kralların tanrı kral olduğunu da benimsemiştir.
 • Kültürel çalışmalara büyük önem veren Asurlular, “Ninova” şehrinde tarihte bilinen ilk kütüphaneyi açmışlardır.

ELAMLAR

 • Dağlık bölgede yaşayan Elamlar, tarım faaliyetlerini yapabilmek için Sümerlerin topraklarını istila etmeye çalışmışlardır.
 • Asurluların baskıları ve istilaları sonucunda Elamların varlığı sona ermiştir.

Mezopotamya Medeniyetleri Hakkında Kısa Bilgi Verdiğimiz Yazımız İçin Yorumlarınızı Hemen Bize Yazın. 

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.