Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2020

İspir Nerede

İspir Nereye Bağlı, İspir Nerenin İlçesi

İspir, Karadeniz Bölgesi’nde, Erzurum iline bağlı ilçe ve ilçe merkezidir. Yüzölçümü 2.805 km2 (1988) olan İspir ilçesi doğuda Tortum, güneyde Ilıca ilçeleri, güneybatıda Bayburt ili, batıda Pazaryolu ilçesi, kuzeyde Rize, kuzeydoğuda da Art­vin illeriyle çevrilidir. Erzurum ilinin kuzeybatısında yer alan ilçe topraklarını Doğu Karadeniz Sıradağlarının kıyı dağları ile iç sıraları engebelendirir. Kuzeydeki Rize ve Kaçkar dağlarının do­rukları ilçe sınırları dışındadır. Güneydeki Çoruh-Kelkit Dağlarından Mescit Dağının doruğu ilçe sınırlan dışında, Deve Dağı (3.202 m), Velibaba Tepesi (3.186 m) ve Sulaktepe (2.882 m) ise ilçe sınırları içinde­dir. Bu dağ sıralarını birbirinden ayıran tektonik kökenli Çoruh-Kelkit Vadi Oluğu­na yerleşmiş Çoruh Irmağı, kabaca güney- batı-kuzeydoğu doğrultusunda ilçe toprak­larından geçer. İspir yöresinde derinliği epeyce artan Çoruh Vadisi tabanındaki küçük düzlükler verimli tarım alanları oluş­turur.

İlçe topraklarının, kışları çok soğuk ve sert geçen Erzurum ilinin mikroklima oluşturan bir kesiminde yer alması nedeniyle, bitkisel üretim oldukça çeşitlenip gelişmiştir. Yetiş­tirilen başlıca tarla ürünleri buğday, arpa, fiğ ve patatestir. Az miktarda da fasulye, çavdar ve soğan yetiştirilir. Erzurum kenti­nin sebze ve meyve gereksinmesinin önemli bir bölümünü, ilçenin Çoruh Irmağı boyun­daki tarım alanlarında yapılan üretim karşı­lar. En çok elma, armut, dut ve ceviz gibi meyveler ile çeşitli kış sebzeleri yetiştirilir. Geleneksel yaylacılık yöntemiyle yaygın biçimde hayvancılık yapılır ve en çok koyun ile sığır beslenir. İlçe topraklarında bakır ve linyit yatakları vardır.

11. yüzyıl sonlarında Saltukluların, 15. yüzyıl başında da Akkoyunlulann egemenli­ğine giren İspir, I. Selim’in (Yavuz) 1517’de Mısır’dan dönüşünde Osmanlı topraklarına katıldı. 19. yüzyıl sonlarında Erzurum vila­yetinin Merkez sancağına bağlı bir kazay­dı; 1916’dan 1918’e değin de Rus işgalinde kaldı.

Çoruh Irmağının kollarından Şehir Suyu vadisinde ve Hasan Dağının (2.883 m) güneyinde kurulmuş olan İspir kasabası, kırsal nitelikleri ağır basan küçük bir yerleş­medir. İl merkezi Erzurum’a 140 km uzak­lıktadır. Kasabadaki başlıca tarihsel yapılar Saltuklu, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde onarılan ve iç surları ile burçları sağlam kalan İspir Kalesi (yapım tarihi bilinmiyor), 13. yüzyılda yapıldığı sanılan ve kalenin güney duvarına bitişik durumda olan Kale Mescidi, 13. yüzyıl yapısı Çarşı (Tuğrul Şah) Camisi, 1725-26’da Erzurum müftüsü Kadızade Mehmed Efendi tarafından yaptı- nlan ve avlusunda 10 dershanesi bulunan Kadıoğlu Medresesi’dir. İspir Nerede

İspir Belediyesi 1886’da kurulmuştur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz