İspat Hakkı Nedir

İspat Hakkı Nedir

İspat hakkı, hakaret davalarında, belirli durumlarda sanığa iddiasının doğruluğunu kanıtlaması için tanınan haktır.

Karşılaştırmalı hukukta genel eğilim, ispat hakkının kamu yaran bulunan durumlarda kabul edilmesi yolundadır. Türk hukukun­da, kamu görev ve hizmetinde bulunanlara bu görev ve hizmetin yürütülmesiyle ilgili olarak yöneltilen suçlamalardan dolayı açı­lan hakaret davalarında, sanığa ispat hakkı­nın tanınması ilkesi benimsenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 266, 267 ve 268. maddelerine göre açılan davalar bu kapsa­ma girmez, ispat talebinin kabul edildiği öteki durumlar şunlardır:

1) Hakarete uğra­yan kişi hakkında yüklenen eylemden dola­yı kovuşturmaya başlanmış olması,

2) yük­lenen eylemin ispatında kamu yararı bulun­duğuna mahkemece karar verilmesi,

3) şi­kayetçinin ispata razı olması.

İspat talebini hakaret davasına bakan mahkeme inceler. Talebi kabul edilen sanı­ğın 15 gün içinde bütün kanıtları ve varsa belgelerin aslını ya da örneğini mahkemeye vermesi gerekir. Suçlamanın ispat edilmesi ya da hakarete uğrayan kişinin yüklenen eylemden dolayı mahkum olması durumun­da, sanık hakkındaki dava ve ceza düşer. Suçlama ispat edilemezse, hakaret eylemini işleyen kişiye TCK’nın 480. maddesinde öngörülen ceza, yarısı oranında artırılarak verilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.