Fay Nedir

Coğrafya dersinde gerekli bir bilgi fay nedir kısaca bilgi, fay ne demek özellikleri hakkında bilgi

FAY (Coğrafya)

Yer kabuğunu meydana getiren tortul kabakalar iç kuvvetlerin tesiriyle bir ba­sınçla karşı karşıya geldikleri zaman yer yer kırılırlar ve bazen yüzlerce kilometre uzunlukta çatlaklar meydana gelir. Bu gibi kırılmalar aslında tortul tabakaların sert ve­ya kıvrılıp yükselme özelliklerinin az oldu­ğu durumlarda meydana gelir. Zamanla kıvrılmalara uğramış ve bu sırada sıkışıp sertleşmiş tabakalar, yeni basınçlarla kar­şılaşınca daha çabuk kırılırlar. Bu olay so­nunda meydana gelen tabakaların düşey doğrultudaki dengeleri de bozulur. Böyle­likle kırığın bir tarafı çöker. Böylelikle kırık hattı boyunca biri yukarıda, diğeri aşağıda iki kompartman meydana gelir. Dikey doğ­rultuda meydana gelen bu yer değiştirme çeşitli tabakaların sıralanışlarını bozabilir. Buna “FAY” denir.

Fayların pek çok çeşit­leri vardır. Bazıları basit ve çok yerel bir kı­rılmadan oluşmuşlardır. Kırık hattının iki ta­rafından kalan kompartmanlar arasındaki dikey seviye farkına fayın “RÖJE”si denir. Bazı faylarda bir kompartmanın yerinden kayması daha çok yatay doğrultuda olabi­lir. “Decrochement” denilen bu gibi faylar­da dikey röje önemsiz fakat yatay röje bü­yüktür. Herhangi bir bölge, merdivenvari birçok fay kademeleri ile parçalanır. Ortak kısım, iki kenarda yüksekte kalan kompartmanların arasında, birçok basamaklar meydana getirerek çöker. Bunlara GRABEN, kenarda yüksekte kalan kısımlara da HORST adı verilir. Almanya’daki Karaorman Dağları ile Fransa’daki Vosges’ler bi­rer host, arada kalan Rhin vadisi ise bir grabendir. Aynı şekilde Lübnan ve Antilübnan dağları birer horst, arada kalan El- Bika çukurluğu ise grabendir. Fay nedir bilgisini verdik.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.