Demokrasinin Temel Nitelikleri Nelerdir?

Demokrasinin temel nitelikleri hakkında kısa bilgi:

– Yönetenler halk tarafından belirli süreler için oy çokluğuna göre seçilir.

– Her insan eşit haklara sahiptir.

– Çoğunluk, azınlığı ötekileştirmeden ve ezmeden yönetir. Onların haklarına saygı duyar.

– Halk egemenliği bireylerin çıkarlarından üstündür.

Demokrasilerin temel nitelikleri şunlardır:

Yönetime Katılma: Demokrasinin en önemli özelliğidir. Hatta demokrasinin bir diğer adı da yönetime katılımdır. Demokrasinin özüdür ancak tek başına demokrasiyi oluşturan bir etken değildir.

Hürriyet: İnsanların seçimlerini özgür bir şekilde, kimsenin baskısı altında kalmadan yapmasıdır. Özgür olmayan seçimlerde demokrasiden söz edilemez.

Azınlık ve Çoğunluk Hakları: Demokrasiler diğer yönetimlerin aksine azınlığın değil çoğunluğun haklarını korur ve bunu savunur. Çoğunluğun yönetimine dayansa da azınlık haklarına da saygı gösterilir.

Çoğulculuk: Demokrasi farklı fikirlerin olduğu özgür bir ortamı ifade eder. Demokraside tek bir görüş yoktur. Birden çok görüşün uzlaşması sonucu demokrasi oluşur.

Hukuk Devleti: İdarenin ve yöneticilerin bütün işlem ve eylemlerin yargısal denetima tabi olması anlamına gelir. Yöneticiler anayasaya uygun kararlar vermek zorundadır. Kanunun öngördüğü yetkilerin dışına çıkılamaz ve yöneticiler kanuna dayanmadan bir karar veremez.

Demokrasinin Temel Nitelikleri Hakkında Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz

1 yorum

  1. teşekkür ederim, tam da beklediğim gibi, demokrasinin temel nitelikleri kısa ve güzel olmuş, elinize sağlık, okulun en güzel kızı olarak yazıyorum, kimse kıskanmasın. :)

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.