Cehalet Nedir

Cehalet Nedir Kısaca Tanımı

Cehalet Nedir? Cehâlet bilmeme, bilgisizlik anlamlarına gelir. Din bilgilerini bilmeme ve cahillik anlamlarında da kullanılır.

İlim ve hilmin zıttı olan cehl ve cehâlet kelimeleri sözlükte ayrıca “bilmemek, tanımamak, haberi olmamak; ahmak, akılsız, kaba, katı ve sert davranışlı olmak; bir şey şiddetli olmak; saldırmak, tecavüz etmek” anlamlarına da gelir.

Kelime Kuran’da da yer yer farklı anlamlarda kullanılmıştır.İki yerde (Bakara, 2/273; Hucurât, 49/6) bilmeme ve tanımama anlamında; bunun dışında fert ve toplumların îlâhî iradeye uymayan yanlış ve hatalı inanç, söz, fiil ve davranışlarını ifade etmek için yer almıştır.

Kur’ân’da “cehâlet” olarak ifade edilen inanç ve davranışlar: Şirke ve küfre dalmak (A’râf, 7/138), günah fiiller işlemek (Nisâ, 4/17), zina etmek (Yûsuf, 12/33), homoseksüellik yapmak (Neml, 27/55), alay etmek (Bakara, 2/67), sabredilecek yerde sızlanmak (En’âm, 6/35), fakirleri küçük görmek (Hûd, 11/29), emânetlere ihânet etmek ve dinî görevleri yapmamak (Ahzâb, 33/72), Allah hakkında kötü zanda bulunmak (Âl-i İmrân, 3/154) ve Allah’ın hükümlerinden başka hükümlerle hükmetmek (Mâide, 5/50). Yani Kur’ân’da Cehalet kelimesi bilgisizlikten ziyade Allah’a ve insanlara karşı olumsuz tutum ve davranışları belirtmek için kullanılmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.