Bulgarlar devleti hakkında bilgi

Bulgarlar devleti özellikleri maddeler halinde, Bulgarlar hakkında bilgi kısaca

BULGARLAR (630-1237)

■  Göktürklerin Avarları mağlup etmesiyle Avar baskısından kurtulan Bulgarlar Dinyester nehrinden İran’a kadar uzanan topraklarda Büyük Bulgarya Devleti’ni kurdu­lar.

■  VII. yy ortalarında Hazarların baskısı sonu­cu Bulgarlar ikiye ayrıldı. Bir kısmı itil (Vol­ga) boylarına göç edip itil Bulgar Devleti’ni kurdular. Diğer bir kısmı ise Tuna boylarına göç edip Tuna Bulgar Devleti’ni kurdular.

■ Tuna Bulgarları zamanla Slavların etkisin­de kalıp Hristiyanlığı kabul edince Türklük özelliklerini kaybettiler, itil Bulgarları ise X. yy’da islamiyet’i kabul ettiler.

■ Papa tarafından hükümdarlarına Çar unva­nı verilmiştir.

■  Bulgarlar, 1237’de Moğollar tarafından yıkıldılar.

5 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.