Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Bilim ve Teknoloji Haftası İle İlgili Kompozisyon - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022

Bilim ve Teknoloji Haftası İle İlgili Kompozisyon

Bilim ve teknoloji haftası ile ilgili kompozisyon örnekleri kısa ve uzun, Bilim ve teknoloji haftası ile ilgili kompozisyonlar

Bilim ve Teknoloji Haftası Kompozisyon

Bilim özetle evrenin tamamının veya gerçekleşen olayların bir kısmının konu olarak seçildiği, deneylerle ve kanıtlarla kanun oluşturmaya uğraşan bilgi dalıdır.

Bilimin esas üzerinde çalıştığı alan doğadır. Sadece fiziki olayları değil sosyal, ruhsal, mali ve kültürsel olaylar gibi bir çok bilgi alanını konu alabilir.

Yani insan ve insanın çevresindekiler ile ilişkili her türlü durum doğa olayı tanımına girer. İnsanlık bu tür olaylar hakkında bilgi sabini olmak ve kendi çıkarları için bu bilgileri kullanmak ister ve nesillerden beri bunun için çalışır.

Bilim ise nesillerdir devam eden bilgiyi geliştirme aşamasında kendi özelliğini ve kurallarını değiştirmemiştir. Bu süre içinde uygar bir bilimin 4 esas özelliği meydana gelmiştir. Bunlar çeşitli olmak, sürekli devam etmek, yeniliğe açık olmak ve ayıklanmadır.

Çeşitli olmak: bilimsel deney tek bir kişiye ait olarak nitelendirilmez. Kimsenin bu çalışma için izin vermesine gerek yoktur ve çalışmalar tüm insanlara açıktır. İsterse herkes ve her kurum deney yapabilir. Din, dil, ırk ve ülke farkı gözetilmez ve bunun sonucunda ilgilenilen konu çeşidi çok fazladır. Sınırlandırılmaz ve sınıflara ayrılmaz.

Sürekli devam etme: Bilimde bilginin üretilme aşamasında asla duraksama olmaz. Dönemin kralı, yöneticisi, padişahı araştırmaya yasak bile koysa yine de bilgiler üretilmeye devam etmiştir.

Yeniliğe açık olma: Evrimin her aşamasında sürekli yeni bilgi üretimi, yeni dallar oluşturma devam etmektedir. Bu nedenle bilime sürekli elde olan imkanlar ile deneye açık yeni bilgiler eklenmektedir.

Ayıklanma: Bilim ile ilgili bir bilginin geçerli oluşu ve doğruluğu sürekli denetlemeye açıktır ve denetleme esnasında doğru olmadığı fark edilen bilgiler kendi kendine ayıklanır, onların yerine yeni bilgiler gelir.

Teknoloji:

Teknoloji tarihi kariyeri ile ün yapmış Paul Saetller teknoloji terimini şu şekilde açıklamıştır: “Teknoloji (Latince texere fiilinden türetilmiştir; örnek, oluşturmak (construct) anlamına gelir) birçoklarının düşündüğü gibi makine kullanmak değildir. Teknoloji, bilimin uygulamalı bir sanat dalı haline dönüşmesidir. Uygulamalı sanat terimi Fransız sosyolog Jackques Ellul tarafından kullanılmış ve kısaca “technique” olarak isimlendirilmiştir. O, teknolojiyi bir “technique” uyarınca yapılmış bir makine olarak görmüş ve bu technique” nin ancak küçük bir bölümünün makine tarafından ifade edilebildiğinden bahsetmiştir. Belirli bir teknik sayesinde sadece makinenin değil, bu makineye ait öğretimsel uygulamalarında gerçekleştirilebileceğinden söz etmiştir. Sonuç olarak davranış bilimi ile öğretim teknolojileri arasındaki ilişki, doğal bilimlerle mühendislik teknolojisi arasındaki ya da biyoloji ile sağlık teknolojisi arasındaki ilişkiyle benzer hatta aynıdır.”

Buna ek olarak Simon 1983 senesinde teknoloji kavramına şu şekilde yeni bir tanım getirmiştir: “Teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.”

Bu tanımlar ile anlayacağımız gibi teknoloji insanların yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan teknolojinin yaşamımızda hangi alanda ve nasıl kullanılacağı önemli bir konudur.

İşte bu aşamada iki terim ile karşılaşmaktayız. Bu terimler eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisidir.

Eğitim Teknolojisi: Collierin bu konudaki açıklaması şöyledir: ”Öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi, tekniği ve yardımı içerir. Böyle bir yapıda şu 4 özellik önemlidir: öğrencinin ulaşması hedeflenen amaçların tanımlanması; öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre analiz edilip, öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması; konunun aktarılabilmesi için uygun medyanın seçilip kullanılması; dersin ve derste kullanılan araçların etkililiğini ve öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirmek için uygun değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasıdır. ”

Öğretim Teknolojisi: Saettler öğretim teknolojisini şu şekilde açıklamıştır: “öğretim teknolojilerinin fiziksel kavramlarının, fizik bilimi ve mühendislik teknolojisinin, (tepegöz, data show, projektör, kaset, televizyon, bilgisayar, vb) grup ya da birey ağırlıklı sunumlar için öğretim materyali olarak uygulamaları şeklinde anlaşıldığını belirtmektedir” “Diğer yönden bu fiziksel kavramlar şunu da öngörmektedir: Davranış bilimcilerin ortaya koydukları bilimsel yöntemler eğitim uygulamaları için daha bağlayıcı olmalıdır; Bunun için geniş anlamda psikoloji, antropoloji, sosyoloji ve bu bölümler içerisinde de öğrenme, grup süreçleri, dilbilgisi, iletişim, yönetim, sibernetik, algı ve psikometri önem kazanmaktadır. Ayrıca , öğretim teknolojileri kavramı, mühendislik araştırma ve geliştirmelerini (insan faktörü mühendisliği ), bazı ekonomi dallarını, öğretim personelinin ve binaların (öğrenme alanları) etkin biçimde uygulanması (utilization) amaçlı lojistik bilgisini ve de veri işleyen, bilgiyi bulup getiren (retrive) bilgisayar tabanlı sistemleri de bünyesinde barındırmaktadır”.

Bu sebeplerle 8 mart ve 14 mart günleri arasında Bilim ve Teknoloji Haftası kutlanmaktadır. Bu tarihler arasında bilim, bilgi ve teknolojisi gibi insanların yaşamında önemli bir yere sahip olan bu terimler açıklanmalı ve bilim ile elde edilen bilgilerin ne kadar değer olduğu anlatılmalıdır. Teknolojinin eğitim yaşamında da önemli bir yere sahip olduğu ve onu doğru kullanmamız gerektiği vurgulanmalıdır.

Bilim ve Teknoloji Haftası İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. selim dedi ki:

    çok uzun olmuş amam güzel yani.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781