Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Görevleri Amacı ve Kuruluşu Hakkında Bilgi

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür­lüğü, spordan sorumlu Devlet Bakanlığı’na bağlı, tüzel kişiliği olan katma bütçeli örgüt. 1938’de 3530 sayılı yasayla kuruldu; 1942’de 4235 sayılı yasayla kuruluş yasasında deği­şiklik yapıldı. Son olarak da 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı yasayla, daha önce Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (BTGM) olan adı değiştirildi ve kuruluş yapısı yeniden düzenlendi. Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürülüğü’nün (BTSGM) görevleri beden eğiti­mi, oyun, jimnastik ve spor etkinliklerini yönetmek, bu etkinliklerin esaslarını belir­lemek, yurt içi ve yurt dışı spor etkinlikleri­ni programlamak ve yürütmek, spor yöneti­cisi, antrenör, monitör, sporcu ve hakem yetiştirmek, sporcuların ve spor kulüpleri­nin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yap­mak, spor federasyonlarının kurulması için gerekli kural ve ilkeleri belirlemek, beden eğitimi ve spor etkinlikleri için gerekli saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek, sporcu sağlığı ile ilgili önlemleri almak, spor karşılaşmalarında uluslararası kuralların uygulanmasını sağlamak, futbol karşılaşmalarında müşte­rek bahis (Spor-Toto ve Spor-Loto) düzen­lemektir.

BTSGM, merkez örgütü ve taşra örgütü olmak üzere iki bölümden oluşur. Merkez örgütünde ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimler bulunur. Taşra örgütü ise illerdeki özel bütçeli Beden Terbiyesi ve Spor İl müdürlükleri ile ilçelerdeki Beden Terbiyesi ve Spor İlçe müdürlüklerinden oluşur. İllerde vali, ilçe­lerde kaymakam beden terbiyesi ve spor başkanıdır. BTSGM’nin sürekli kurulları Merkez Danışma Kurulu, Merkez Ceza Kurulu ile il ve ilçelerdeki danışma kurullarıdır. Merkez Danışma Kurulu, beden terbi­yesi ve spor genel müdürünün başkanlığın­da, spordan sorumlu devlet bakanının ülke­de spor alanında uzman olarak tanınan kişiler arasından seçtiği üç kişinin yanı sıra, Milli Savunma, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları, Türkiye Milli Olimpi­yat Komitesi, Türkiye Spor Yazarları Der­neği ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun belirlediği birer temsilci ile üni­versitelerin gönderdiği bir temsilciden olu­şur. Merkez Danışma Kurulu genel müdür­lüğün en yetkili organıdır. Bu kurul, genel müdürlükçe hazırlanan bütçeyi ve yıllık çalışma programını inceleyip onaylar, örgü­tü ilgilendiren yönetmelikleri hazırlar.

1 yorum

  1. ben Konya da kamu kuruluşunda memur olarak çalışmaktayım. Konya beden terbiyesi il md.nakil yaptırmak istiyorum. dilekçeyi nereye vermem lazım bilgi verirseniz memmun olurum.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.