Hassa Ne Demek (Has Nedir)

Hassa Nedir

Hassa, has olarak da bilinir, çoğul havass, Osmanlı Devleti’nde hükümdara hizmet ve­ren kurum ve görevliler için kullanılan ön addır.

Akkoyunlularda hassa nökerleri, hükümdarın korunmasından sorumlu kapıkulu as­kerleriydi. Aynı görevi Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağı üstlenmişti. Ocağın 1826’da kaldırılmasından sonra oluşturulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin (sonradan Asakir-i Nizamiye) merkezi İstanbul’da bu­lunan birinci ordusuna Hassa Ordusu denir­di. Daha eski bir geçmişi olan ve padişah için av partileri düzenleyen görevliler de hassa doğancıları adıyla anılırdı. Beşiktaş, Dolmabahçe, Emirgân, Kalender ve Fener­bahçe’deki saraya bağlı bahçeler de hadaik-i hassa olarak adlandırılırdı. Bu bahçelerin bakımından sorumlu hizmetlilere hassa bos­tancıları denirdi.

Sarayda Has Matbah (mutfak), Hassa Matbahı, Hassa Harici Matbah, Hazine-i Hassa gibi bölümler vardı. Padişahın katıl­dığı törenlere de genel olarak hassa alayı denirdi. Osmanlı donanmasında hassa kap­tanlığı, hassa reisliği görevleri ve hassa kadırgaları bulunurdu. Hassa ne demek, has nedir bilgisini verdik.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.