Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Ocak 2022

Baraklar Kimlerdir

Baraklar Kimlerdir, Baraklar Kimdir, Baraklar Kimlere Denir

Baraklar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Gaziantep, Kilis ve Nizip’in güneyi ile Suriye’nin bu yöreye yakın bazı sınır köyle-

rinde yaşayan eski bir Türkmen aşireti. Anadolu’da Barak adıyla birçok köy bulun­duğu gibi, Nizip’in bucaklarından biri de bu adı taşır.

Barakların, Oğuz boylarından hangisine bağlı olduğu konusunda eski kaynaklarda ve sözlü gelenekte farklı bilgiler vardır. Bazı 15. yüzyıl kaynaklarında Bayat boyuna bağlı olan Dulkadırlıların Cerit oymağı içerisinde, Barakların da bir oba olarak yer aldığı belirtilir. I. Süleyman (Kanuni) döne­mi (1520-66) tahrir defterlerinde Halep Türkmenleri arasında anılan Baraklar ken­dilerini Horasan’dan gelmiş kabul ederler. Aynca, Barak köylerinde yapılan araştır­malarda, bu aşiretin Beydili Türkmenleri içerisinde yer aldığına ilişkin veriler elde edilmiştir.

Barakların, Horasan’dan Anadolu’ya ge­lişlerini ve orada başlarından geçenleri öy- küleyen, yer yer destan ve türkülerle süs­lenmiş ilginç bir sözlü tarihleri vardır. Buna göre Firuz Bey’in önderliğinde Anadolu’ya gelen Baraklar, önce Yozgat yöresinde yurt tutarlar. Daha sonra devletle aralan açılır ve Urfa yakınlarında Culab diye anılan bölgeye göç ederler. Firuz Bey, aşiretin yarısını alarak Horasan’a döner, geride kalanlar da Anadolu’ya dağılırlar ve öteki Türk oymakları içinde eriyip giderler. Top­luca bir arada bulundukları için benliklerini koruyanlar Antep yöresine yerleşenlerdir. Bugün Suriye sınırları içinde kalanlar ise büyük ölçüde Araplaşmışlardır.

Baraklarda dinsel inançlar katı kurallarla sınırlı değildir. Yüzlerce yıldır “Barak De­de” ve “Bozgeyikli” soyundan gelen dedele­rin yılda bir kez uğrayıp kurban ve başka armağanlar toplamaları, Barakların Alevi olduğu izlenimini verirse de, kendileri bunu kabul etmez, Sünni olduklarını belirtirler. Dedelerin yok olmaya yüz tutan etkileri bir dinsel inançla değil, Barakların tarihiyle ilgili söylencelerle açıklanmaktadır.

Aşiretler arasındaki mücadeleleri, Türk­menlerin Osmanlı Devleti’yle ilişkilerini deyişlerinde dile getiren Barak âşıkları, aynı zamanda aşiretlerinin tarihini de yansıt­mışlardır.

Geçimlerini önceleri hayvancılıkla sağlar­ken, son yıllarda daha çok bağcılık, zeytin­cilik ve fıstıkçılık gibi işlerle uğraşmaya başlayan Baraklar, kapalı bir topluluk olma özelliklerini günümüzde bile belli ölçülerde korumaktadırlar. Baraklar Kimdir Hakkında Bilgi Verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. Sebahattin üstün dedi ki:

    Bende Akasyanın TAŞOVA ilçesinin yukarı baraklı köyündenim köy aşağı ve yukarı baraklı olarak 2 köydü 150 şer hanedir eski kayıtlarda baş baraklı olarak geçmektedir selamlar tüm baraklılars

    1. Sener dedi ki:

      Gardas bende nevşehirin yokari barak köyündenim

Yorum Yaz