Atatürk Çocukluk Dönemi Osmanlı’nın Ekonomik ve Siyasi Durumu

Atatürk’ün çocukluk döneminde Osmanlı’nın ekonomik ve siyasi durumu hakkında bilgi

Avrupa 18. yüzyıl sonlarına doğru  Sanayi Devrimi’ni tamamladı ve 19. yüzyılda kendi alanlarını artırmak amacıyla az gelişmiş ülkelerle siyasi ve ekonomik köprüler kurmaya başladılar. Osmanlı Devleti ise bu sıralarda siyasi ve ekonomik sıkıntılar yaşıyordu. Bu nedenle Osmanlı da Avrupa’yla anlaşma yapmak mecburiyetinde kaldı. Osmanlı Devleti’nin ilk dış borçlanması 1854 yılında yapılmıştır. Yabancı sermaye girişinin temelleri bu dönemde atılmış ve günümüze kadar devam etmiştir. O dönemde Osmanlı Devleti’nin dış borçları birikmiş ve yeterli insan gücü, bilgi ve alt yapı eksikliğinden dolayı alınan borçlar yatırıma çevrilememiştir. 20 Aralık 1881’de II. Abdülhamitin imzasını taşıyan Muharrem Kararnamesi sayesinde Osmanlı’nın bütün borçları birleştirilmiş ve bu borçlarda indirime gidilerek ödenmiştir.

Sonuç olarak Atatürk çocukluk çağındayken Osmanlı Devleti ekonomik sıkıntılarla boğuşuyordu.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.