Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Anafartalar Savaşı Hakkında Bilgi - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Ağustos 2022

Anafartalar Savaşı Hakkında Bilgi

Anafartalar Savaşı Tarihi Hakkında Bilgi

Anafartalar Savaşları, İngiliz ve Fransız donanmalarının Boğazlar’dan geçerek Ka­radeniz’e çıkmak, böylece Rus ordularına destek sağlamak amacıyla başlattıkları Ça­nakkale çıkartma harekâtının sonunu geti­ren, Mustafa Kemal’in usta bir komutan ve parlak bir kurmay olarak sivrilmesine ola­nak hazırlayan savaşlar (9-20 Ağustos 1915).

Osmanlı Devleti’nin 1914’ün son aylarında Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na katılması İtilaf Devletleri’ni zor durumda bıraktı. Boğazlar kapanmış, Çarlık donan­ması Karadeniz’de sıkışıp kalmıştı. İngiliz­lerle Fransızlar bu duruma son vermek ve Rusya’nın Akdeniz’e çıkış yolunu açmak üzere, 19 Şubat 1915’ten başlayarak genel bir deniz harekâtı düzenlediler ve her iki kıyıdaki tabyaları yoğun top ateşine tutarak Boğazlar’dan geçmeye yöneldiler. Ama bu harekât başarısızlıkla sonuçlandı, en önemli birkaç İngiliz ve Fransız savaş gemisi, daha başlangıçta saf dışı kaldı. Bir aylık yoğun saldırıya karşın deniz harekâtından sonuç alınamayınca İngiliz ve Fransız askerleri karaya çıkarma yaparak Boğaz geçişini denetim altına almaya çalıştılar. Ama bun­da da başarılı olamadılar. Yetmiş beş bin kişilik bir güçle altından kalkılacağı umulan çıkarma, yüz binlerce asker yığılmasına karşın başarısız oldu ve İtilaf kuvvetleri kıyıya saplanıp kaldı. Başarısızlığın Temmuz 1915’te de sürmesi, İtilaf Devletleri içinde geri çekilme eğilimi yarattıysa da, başta Donanma Bakanı Churchill olmak üzere İngiltere Savaş Kabi­nesi buna karşı koydu ve bir kolorduyla üç tümenlik yeni bir gücün Çanakkale hare­kâtına katılmasını, yeni bir topyekûn saldı­rının başlatılmasını kararlaştırdı.

7-8 Ağustos 1915’te başlayan yeni İtilaf çıkarmasının asıl hedefi Küçük (I) ve Büyük (II) Anafartalar’dı. Daha önceki saldırıların hedefi olan Saros Körfezi ve Seddülbahir kıyılarına ise birer aldatma çıkarması yapı­lacak, böylece Osmanlı savunma birlikleri­nin dağıtılmasına, cephenin genişletilmesine çalışılacaktı. Harekât başladığında Anafartalar’daki Osmanlı birliklerini Miralay Fevzi Bey (Çakmak) yönetiyordu. Ama İngilizler’in Kocaçimen saldırısı, Fevzi Bey’in harekete geçmekte gecikmesi nedeniyle yayılma eğilimi gösterince, Anafartalar Grup Komutanlığı, 19. Tümen komutanı Mustafa Kemal’e verildi. Yeni komutan hemen karşı saldırıya geçilmesi için emir verdi ve böyle­ce I. Anafartalar Savaşı başladı. Saldırıya katılan 7. ve 12. tümenler, henüz kazandık­ları mevzilerde tutunma olanağı bulamayan İngilizler karşısında üstünlük kurdular ve İngiliz güçlerini Büyük Anafartalar’da dur­durmayı başardılar. İtilaf kuvvetleri 15 Ağustos’ta yeni bir saldırı düzenledilerse de, bu saldırı sonunda, daha önce ele geçirdikleri bazı mevzileri, bu arada önemli bir müstahkem mevki olan Kireçtepe’yi de yitirdiler. 20 Ağustos’ta Büyük Anafarta­lar’a yeniden saldıran İtilaf çıkarma kuvvet­leri durduruldu; üstelik, II. Anafartalar Savaşı olarak bilinen bu savaş sonunda, eski mevzilerinin pek çoğunu yitiren İngilizler, kıyıya çekilmek zorunda kaldılar. Anafarta­lar Savaşları’nda kazanılan başarı, Osmanlı birliklerinin stratejik tutumunu da değiştirdi ve bu birlikler artık savunan değil, saldıran güçler durumuna geldi. İtilaf Devletleri’nin kuvvetleri, 1916 başlarında Çanakkale Bo­ğazı bölgesinden tümüyle çekilmek zorunda kaldı. Anafartalar Savaşı nedir, Anafartalar Savaşı ne zaman olmuştur sonuçları hakkında bilgiler verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781