Akciğer Solunumu Nedir

Akciğer Solunumu nasıl gerçekleşir hangi canlılarda olur, Akciğer Solunumu nedir kısaca bilgi

Balıklar hariç, omurgalı hayvanlarda­ki solunum tipi. Dışarıdan oksijenin alı­nıp, karbondioksitin verilebilmesi için bu canlılarda akciğer adı verilen organlar­la solunum yapılır.

Bütün omurgalılarda akciğer yapı­ları ve akciğer solunumları birbirine ben­zemez. Kurbağalarda akciğerler sabun köpüğüne benzerler. Bunlarda solunum sadece akciğerler yoluyla yapılmaz. Kur­bağalarda deri solunumu ve larva dö­nemlerinde ise solungaç solunumu da görülür. Kurbağalardan daha gelişmiş canlı grubu olan sürüngenler daha mü­kemmel akciğere sahiptir ve kurbağada­ki diğer solunum tipleri görülmez. Kuş­ların da oldukça aktif bir akciğer solunum­ları vardır. Akciğerleri ile içi boş olan kemikleri arasında yakın ilişki vardır.

Akciğer solunumunda esas akciğerin genişlemesiyle iç basıncın düşmesi so­nucu dışarıdan içeriye hava girmesi, ak­ciğer kasılınca iç basıncın artması sonu­cu havanın dışarı atılmasıdır. Bu arada akciğere dolan hava, hava keselerini dol­durduğunda içindeki oksijen çevrelerini jaran kılcal damarlara verilir ve kılcal damarlardaki karbondioksit de içeriye alınır.

Oksijeni hücrelere kandaki alyuvarlar taşır. Alyuvarlar havadaki veya sudaki ok­sijeni tutup hücrelere götürür. Hücreler­de oluşan karbondioksit, kana geçer ve akciğerler dış ortamla temasa geçince ha­vaya karışır.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.