Açık Hava Basıncı

Açık hava basıncı nedir, açık hava basıncı deneyleri

AÇIK HAVA BASINCI (Fizik)

Etrafımızı saran hava molekülleri yer tarafından çekildiği için yer küreyi terkedemezler, ancak bu hava molekülleri ha­reketleri nedeni ile yer küre üzerinde otu­rup kalmazlar. Yer etrafında, yüksekliği yüzlerce kilometreyi bulan bu hava taba­kası, ağırlığı olması nedeni ile özellikle içinde sürekli yaşadığımız alt katmanla­rında önemli basınçlara neden olur. Do­ğuştan beri içinde yaşadığımız için at­mosfer basıncından, alışkanlıkla pek et­kilenmeyiz. Ancak yükseklere çıktıkça at­mosfer basıncının değişmesinden etkile­niriz. Açık hava basıncının varlığını deği­şik olaylardan algılarız. Açık hava basın­cının ne büyük değerde olduğunu gös­termek için Otto von Guericke yarım kü­relerle ünlü deneyimi gerçekleştirmiştir (Magdeburg yarım küreleri). Açık ha­va basıncından birçok olaylarda da ya­rarlanırız. Açık hava basıncı fiziksel ve kimyasal olaylara etkili olduğu için yaşamımızda önemli rol oynar.

Açık hava basıncı yeryüzünden (deniz seviyesinden) yükseldikçe azalır. Bu özelliğinden yararlanılıp yükseklik ölçer (Alti­metre) yapılmıştır.

Atmosfer basıncı yeryüzündeki 1 cm2‘ye 1,033 kg.f kuvvet uygular. Bu 1 m2 , 10333 kg.f (310,3 ton)’luk bir kuvvet de­mektir. Ancak bu basınç, çoğu zaman, cisimlerin her iki tarafını aynı miktarda et­kilediğinden, cisimleri bu yük altında bı­rakmaz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.