Web sitemize hoşgeldiniz, 07 Mayıs 2021

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Gülibik Cevapları Başak Yayınları 24 25 26 27 28 29

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 24, 25, 26, 27, 28, 29 Gülibik Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bu etkinlikte Gülibik’in farklı dünyasına tanık olarak yeni bir dünyayı bu etkinlikler sayesinde keşfedeceğiz.

GÜLİBİK

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Söz varlığımızı zenginleştirelim.

Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazalım. Ardından bu sözcüklerin metinde geçtiği cümleleri gözden geçirelim. Son olarak da bu sözcüklerle yeni cümleler oluşturalım.

Cevap:

azık

 • Sözlük Anlamı: Bir yerde yemek için gerekli yiyecek ve içecek.
 • Metindeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Pikniğe giderken herkes azığını kendisi getirdi.

tutuşturmak

 • Sözlük Anlamı: Herhangi bir yeri ya da bir şeyi ateş ile yanmasını sağlamak.
 • Metindeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Elindeki kibrit ile kağıdı tutuşturuverdi.

ibik

 • Sözlük Anlamı: Horoz ve hindi gibi hayvanların tepesinde bulunan kırmızı et parçası.
 • Metindeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Konuştuklarını duyduğumu anlayınca ibik gibi kızardı.

sağmak

 • Sözlük Anlamı: 1- Memeyi sıkarak süt çıkarmak. 2- Arı peteklerindeki balı toplamak.
 • Metindeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Sabah erkenden ineği sağdık.

dayanmak

 • Sözlük Anlamı: 1- Bir yere yaslanmak. 2- Kötü bir durum ya da olay karşısında sabır göstermek ve itiraz etmemek.
 • Metindeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Açlığa kanının son damlasına kadar dayandı ve çalıştı.

tırısa kalkmak

 • Sözlük Anlamı: Yavaşlamak, ağır olmak.
 • Metindeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Atlar dörtnala giderken bugünlerde tırısa kalkıyorlar.

yerli yersiz

 • Sözlük Anlamı: Bir durum ya da hareket için zamanın ve yerin uygun olup olmadığını düşünmemek.
 • Metindeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Yerli yersiz konuşup hepimizin canımızı sıktı.

2. ETKİNLİK 

Sözcük gruplarını anlamlandıralım.

“Çiçekleri inceliyorum diye yollarda oyalanma da azığımı çabuk getir!” cümlesindeki “yollarda oyalanma” ifadesinin cümleye kattığı anlam nedir? Bu ifadenin yerine başka hangi sözcükler kullanılabilir, bulalım.

 • CevapBir yere oyalanmadan varmak anlamında kullanılmıştır. Bu ifade yerine “vakit kaybetme” ifadesi de kullanılabilirdi.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Söz varlığımızı zenginleştirelim.

Cümlelerdeki boşlukları yanda verilmiş ifadelerden uygun olanlarıyla eşleştirip tamamlayalım. İfadeleri, cümlenin anlamını tamamlayacak biçimde (uygun eklerle) kullanalım.

tutuşturmak – bulanmak – bastırmak – sevincine ortak olmak – etekleri tutuşmak

 • Cevap:

Çocukların sesi, diğer tüm konukların sesini… 

 • Cevap: bastırdı.

Kalabalıklar arasında annesini göremeyince birden… 

 • Cevap: etekleri tutuştu.

Bu anlamlı günde aramızda bulunmanızı ve …  istiyoruz.

 • Cevap: sevincimize ortak olmanızı

Evden çıkarken tüm çöp poşetlerini elime…

 • Cevap: tutuşturdu.

Sokakta arkadaşlarıyla saatlerce oynamış, üstü başı toza… 

 • Cevap: bulanmış.

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki ifadelerde, “kurum” sözcüğünün her bir cümlede hangi anlamda kullanıldığını bulmaya çalışalım. Ardından bu sözcüğün anlamına sözlüklerimizden bakalım.

Soba borusu düşünce içindeki kurumlar da odaya dağıldı.

 • Sözcüğün Cümledeki Anlamı: Soba yandıkça boruda biriken siyah ve leke yapan kirli madde.

TDK, Türkçe üzerine araştırmalar yapan ve Türkçenin güncel sorunlarına çözüm yolları üreten birkurumdur.

 • Sözcüğün Cümledeki Anlamı: Devlete bağlı olarak resmi bir şekilde faaliyet gösteren bir yer.

Gülibik kurumla şişinip kanatlarını çırptı.

 • Sözcüğün Cümledeki Anlamı: Gayret göstermek.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Gülibik” metni ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayalım.Gülibik” metni ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Gülibik’in fiziksel özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Kırmızı ibikli, tüyleri kızıllı karalı, gökkuşağı gibi renkli, gözleri yumuk ve ağzı kocaman açık bir horoz.

Çocuk, Gülibik ilk kez öttüğünde neler hissediyor? Anne ve baba Gülibik’in ilk kez ötüşü karşısında nasıl davranıyorlar?

 • Cevap: Sevinçten yerinde duramamış ve ahırın kapısında uzun uzun Gülibik’i izlemiş. Anne ve baba bu haberi alınca gayet normal karşılamışlar ve “Bütün horozlar öter” diye cevap vermişler.

Çocuğun babasına göre Gülibik’in ötüşünden daha önemli olan şeyler nelerdir?

 • Cevap: Çocuğun dersleridir.

Çocuk Gülibik’in ötüşüyle yaşadığı sevinci kimseyle paylaşmayınca ne yapıyor?

 • Cevap: Bir kömür parçası bulmuş ve üzerin “Bugün Gülibik ilk kez öttü, sesi çok güzeldi” yazmış.

Gülibik, çocuk için neden bu kadar önemlidir? Gülibik’in doğumuyla çocuğun yaşamında neler değişmiş olabilir?

 • Cevap: Gülibik çocuk için çok önemli çünkü Gülibik’in doğuşunu bizzat görmüş ve bu gördüğü manzara onu çok etkilemiş ve mutlu etmiş.

Metinden yola çıkarak çocuk kahramanın nasıl biri olduğunu (kişilik özelliklerini) tanımlayınız.

 • Cevap: Bence bu metinde kahraman yani çok vicdanlı ve hayvansever bir kişilikte. Bunu Gülibik’e olan yakınlığından ve onun yanına giderek “Yerli yersiz ötme seni keserlerse dayanamam.” demesinden anlayabiliriz.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Soruları yanıtlayalım, boşlukları dolduralım.

Okuduğumuz metinde olaylar, kimler arasında ve nerede geçmektedir?

 • Cevap: Köy evinde çocuk, anne ve babası arasında geçen bir olaydır.

Bu metinde yer alan kişiler:

 • Cevap: çocuk, annesi ve babası

Bu metinde olayların geçtiği yer/yerler:

 • Cevap: Ahır, mutfak, ev kapısının önü. evin arka duvarı

Bu metinde gerçekleşen olaylar, sırasıyla şöyledir:

 • Cevap:

1. Gül ibik’in doğması.

2. Gülibik’in doğduğunu gören annesinin çocuğa saldırması.

3. Gülibik’in kardeşlerinin Gülibik’in doğduğunu görünce “cik cik” ötmeleri.

4. Çocuğun pazardan her geldiğinde ahıra koşarak Gülibik’e bakması.

5. Çocuğun Gülibik’in önüne cebinden çıkardığı leblebileri saçması.

6. Diğer horozlar yediği için Gülibik’i eline alarak leblebileri Gülibik’e elinde yedirmesi.

7. Çocuğun Gülibik’in tüylerini okşaması, parlatması ve ağzını temizlemesi.

8.  Çocuğun bir sabah uzun uzun öten bir horozun sesi ile uyanması.

9. Gülibik’in ilk kez ötmesi.

Okuduğumuz metnin türü romandır; çünkü bu metinde,

 • Cevap: Olaylar; yer, mekan ve zaman unsurları çerçevesinde anlatılmıştır.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Sizce, Gülibik ne düşünür, ne söylerdi?

• Gözlerini dünyaya ilk kez açtığında…

 • Cevap: Şaşkın şaşkın bakmıştır ve belki de ilk çocuğu yanında görünce korkmuş olabilir.

• Annesi Kınalı’yı yanında göremediğinde…

 • Cevap: Üzülmüştür.

• Çocuğun kendisini sevip beslediğinde…

 • Cevap: Mutlu olmuştur ve hatta kendisini güvende hissetmiş olabilir.

• İlk kez öttüğünde…

 • Cevap: Başarmanın mutluluğunu yaşamış olabilir ve büyüdüğünü hissedebilir.

• Yetişkinlerin ötüşünü fark etmediğinde…

 • Cevap: Üzülmüş olabilir ve hatta bu yüzden uzun uzun ötmüş olabilir.

• Çocuğun ilk kez ötüşünü duyduğu zaman gösterdiği tepkiyi gördüğünde…

 • Cevap: Mutlu olmuştur ve sevinerek daha fazla ötmüştür.

2. Metinden hareketle; “Sürmegöz”, “Kınalı” ve “Gülibik” adlarının hangi hayvanlara verildiğini bulalım. Bu isimler, bu hayvanlara; hangi özelliklerinden dolayı verilmiştir/yakıştırılmıştır?

 • Cevap: Horoz gibi hayvanlara verilmektedir. Bu isimler bence Gülibik’te olduğu gibi dış görünüşlerine göre hayvanlara veriliyor olabilir.

3. Siz hayvanlarınıza ne gibi adlar verirdiniz ve neden bu adları seçerdiniz? Sınıftaki arkadaşlarınıza açıklayınız.

 • CevapBen pamuk adını verirdim çünkü hayvanların tüyleri pamuk kadar yumuşacık oluyor bence.

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Köylerde genellikle horoz sesleriyle uyanılır. 

♦ Peki siz sabahları nasıl uyanıyorsunuz?

 • Cevap: Alarm kurarak uyanıyorum.

♦ Sizin uyanmanıza yardımcı olan ya da neden olan şeyler nelerdir?

 • Cevap: Saat alarmı

♦ Köyde ya da şehirde bu durum, nasıl farklılık gösterir?

 • Cevap: Köyde sabahları horoz öter ve uyandırır şehirde ise horoz olmadığı için insanlar alarm kurarak istedikleri saatte uyanırlar.

Yukarıdaki sorular doğrultusunda güne nasıl başladığınızı, sabah nasıl uyandığınızı anlatan kısa bir bilgilendirici yazı yazınız.

 • Cevap: Sabahları okula gitmek için erkenden kalkıyorum genellikle annem uyandırıyor. Sonra elimi yüzümü yıkayıp annemin hazırladığı kahvaltıyı yapıp vakitlice okula gidiyorum.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Anonim dedi ki:

  Efsane allah razı olsun

 2. Tuba dedi ki:

  Muhteşem cevaplar veriyorsunuz

 3. BAYILDIM dedi ki:

  cok guzel ya vallaha cok kolay oluyor ama bitek yazmasi zor :)

 4. Elisa dedi ki:

  Daha cok calis

 5. Anonim dedi ki:

  Kurtardın beni BEBEĞİM :)

 6. Şampiyon dedi ki:

  Sizi tanimiyom ama birşey itiraf edim

 7. rabia dedi ki:

  teşekkürler cnm

 8. MERT dedi ki:

  Çoooooook güzel olmuş sağolun

 9. Anonim dedi ki:

  Çok güzel olmuş

 10. eylül dedi ki:

  aynen canım

 11. eylül dedi ki:

  Evet ya doğru söylüyorsun

 12. Sümeyye dedi ki:

  Çok güzel olmuş ya

 13. Anonim dedi ki:

  Teşekkür ederim ????

 14. Anyela dedi ki:

  Bence cok guzel her gun girip bakiyorum. Iyi ki boyle birzey yapmislar

 15. Coni sis dedi ki:

  Yssaklı sitelerde ismim var

 16. yok dedi ki:

  Akirah yeşib halla ızar nuslo Tersten okuyun.

 17. Sibel naz dedi ki:

  Abi yapanın eline sağlık hoca sayfa 101. sayfaya kadar verdi allah razı olsun sizden valla

 18. Anonim dedi ki:

  Onlar sayesinde ödevimi yapa biliyorum

 19. Lessonstar dedi ki:

  Hellal olsuun!

 20. Anonim dedi ki:

  AYNEN ÇOK İYİ

 21. Anonim dedi ki:

  Çok güzel olmus Allah onlara yazanlara yardım etsin☺☺???

  1. Melis dedi ki:

   Aynen sana katılıyorum çok güzel işime yarıyor ???

 22. Elif dedi ki:

  Aynen sana katılıyorum

 23. Anonim dedi ki:

  Yoruma gerek yok o kadar iyi ama kendiniz yapın ben bizim çalışma kitabimiz daha yeni geldi o yuzden internetten yapiyorum yoksa kendim yaparim simdi 72 ye kadar yapmam lazim en bastan hemde

 24. Maykıl dedi ki:

  İyiymiş ya ben artık hep bu siteye girerim ???

  1. Elif dedi ki:

   Aynen sana katılıyorum

  2. masca dedi ki:

   gerçek adın ne

 25. Enes Eren dedi ki:

  Valla Abi çok iyi ya her ders böyle yaparım.

 26. Anonim dedi ki:

  arkadaşlar vala internet sağ olsun

 27. bahattin dedi ki:

  bu 2017 nin kitabı de il bunu değişmesi gerek ??????

 28. Dilara dedi ki:

  İyİki böyle bir şey yapısını ?????

 29. Anonim dedi ki:

  İyİki böyle bir şey yapısını ?????

Yorum Yaz