5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Metni Etkinlik Soruları Ve Cevapları Meb Yayınları 146 147 148 149 150 151 152

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tamburi Cemil Bey Enstrümanları metni etkinlik sorularını yanıtladık.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hangi enstrümanı çalmak isterdiniz? Neden?

 • CevapKesinlikle keman çalmayı çok isterdim. Çünkü keman sesinden her zaman çok etkilenirim. Bana da yakıştığını düşünüyorum. 

2. “Müzik ruhun gıdasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Müzik dinlemenin ruhtaki bazı sıkıntıları yok ettiği kanıtlanmıştır. Ruhu dinlendirir. Bu yüzden Müzik ruhun gıdasıdır denmiştir. 

3. Tamburi Cemil Bey hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını paylaşınız.

 • Cevap: Büyük bir Türk virtüöz ve bestekarıdır. Tamburi Cemil daha 10-12 yaşlarındayken tambur çalmakta o zamana kadar Türk musikisinde görülmemiş bir başarı göstermişti. Yaylı tambur, kemençe, rebap, lâvta, ud, viyolonsel sazlarında büyük başarı göstermiştir; ayrıca iyi çaldığı sazlar arasında viyola, keman, mandolin, zurna, tambura, bozuk, cura, bağlama gibi halk musikisi âletleri de sayılabilir. 33 saz eseri ve şarkı bestelemiştir. 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz                                                                               1. Şelpe    –     3. Bağlamayı parmakla çalma şekli                                                                                                                            2. Kopuz   –    6. Bir bağlama çeşidi                                                                                                                                                    3. Başpare  –  1. Ney üflemek için sanatkarının dudaklarına temas eden araç                                                                          4. Parazvane – 7. Neyin uçlarında bulunan ve aşınmasını engelleyen metal araç                                                                  5. Mansur – 4. Bir ney çeşidi                                                                                                                                                                6. Yay             2. Kemençe çalmaya yarayan araç                                                                                                                              7. Horon – 5. Kemençe müziği eşliğinde oynanan folklorik bir halay türü                                                                                8. Tezene     Bağlama çalmaya yarayan araç                                         

 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Bağlama ne ile çalınır? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.

 • Cevap: Tezene denen araçla çalınır. 

2. Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan Karadeniz kemençesinin hangi enstrüman türleriyle akrabalığı vardır?

 • Cevap: Rebab- Keman türü yaylı enstrümanlarla akrabalığı vardır. 

3. Ney üfleyen sanatkâra ne denir? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.

 • Cevap: Neyzen denir.

4. Üflemeli enstrümanlara da saz denilmesinin sebebi nedir?

 • Cevap: Çünkü enstrümanlara saz da denilmektedir. 

5. Siz olsaydınız metinde, hangi enstrümanı tanıtırdınız? Neden?

 • Cevap: Kemanı tanıtırdım. Çünkü çok sevdiğim bir müzik enstrümanıdır. 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

3. ETKİNLİK

Metinde geçen terim anlamlı sözcüklerden bazıları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olmak üzere bulmacada verilmiştir. Sözcükleri örnekteki gibi bularak işaretleyiniz.

 • Cevap: TEZENE – PARAZVANE – KEMENÇE – ŞELPE – BAM – YAY

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerde bulunan enstrümanlar nelerdir? Enstrümanların isimlerini bularak örnekteki gibi ilgili gruplara yazınız.

 • Cevap: Üflemeli Sazlar: Ney, Flüt , Zurna, 
 • Vurmalı Sazlar: Davul, Tef, 
 • Telli Sazlar: Bağlama, Gitar 
 • Yaylı Sazlar: Keman, Kemençe

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki karikatürden hareketle bir slogan yazınız.

 • Cevap: SENDEN VAZGEÇİRİM MÜZİKTEN ASLA 

b) Yandaki bölüme seçtiğiniz bir enstrümanla ilgili karikatür çiziniz. Karikatürünüzün mesajını içeren bir slogan yazınız.

 • Cevap:

6. ETKİNLİK

Sevdiğiniz bir enstrümanı tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz sunumunuzu yapınız.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşluklara, davul ve zurna hakkında bilgilendirici bir yazı yazınız.

Davul hakkında bilgilendirici yazı: Davul bilinen en eski vurmalı çalgıdır. Değişik boyutlarda olmaktadır. Düğün halk oyunlarında ve değişik törenlerde kullanılır. Enlice ve büyük bir kasnağın iki yanına deri gerilerek yapılan, bir tokmak ve bir çubukla vurularak çalınan bir çalgıdır. 

Zurna hakkında bilgilendirici yazı: Zurna Türkiye’nin her yanında kullanılan, tahta metal ve kamış kullanarak yapılan, yüksek sesli bu yüzden büyük davul ile birlikte çalınan nefesli saz çeşididir. Çift kamışlı üflemeli sazlar kategorisinde bulunan zurna geleneksel bir çalgıdır. Zurna, ilk çağlardan itibaren yoğunlukla, Ortadoğu başta olmak üzere, Hindistan, Moğolistan, Çin, Balkanlarda kullanılmış bir çalgıdır. Bu bakımdan Anadolu’da ve Rumeli’de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Dede Korkut kimdir? Araştırınız.

 • Cevap: 14. yyda veya daha önce, Müslüman Oğuz Türkleri arasında yaşadığı sanılan Dede Korkut, Türk ve dünya edebiyatının zirvelerinden biri olarak tanınmaktadır. Kendi adıyla anılan masal ve hikâyeleriyle şöhret kazanmış, bu gerçekten ibret verici nefis yazılarıyla ismini unutulmaz kılmıştır.

2. En az bir Dede Korkut hikâyesini okuyup derse hazırlıklı geliniz

25 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.