Sayısal Verilerden Yararlanma Nedir Örnekleri

Sayısal Verilerden Yararlanma Örnek Cümleler, Sayısal Verilerden Yararlanma nedir

Düşünce paragraflarında yazar, düşüncesini okura benim­setmek ister. Bunun için de örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, kanıtlama, benzetme, somutlama, soyutlama ve tanımlamalardan yararlanır.

SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA

Yazarın, düşüncesini doğrulamak amacıyla belgeler, ista­tistiki sonuçlar, tarihi kanıt ve yazışmalar gibi herkesin kabul etmek zorunda olduğu şeyleri kullanmasıdır.

Örnek Cümle :  Tanzimat döneminde yazar ve şairlerimizin %79.5’u İstanbul’da, %7.1’i Anadolu’da doğmuştur. Cumhuri­yetten sonra ise bu oranlarda büyük bir değişme ol­muş İstanbul doğumluların oranı %29, Anadolu doğum­luların oranı ise %67 olmuştur. Bu bize Türk edebiya­tının halkçı bir nitelik kazandığını göstermez mi?

(Bu parçada yazar Türk edebiyatının halkçı bir kimlik ka­zandığını kanıtlamak amacıyla sayısal verilerden yararlanmıştır.)

ÖRNEK 2: 

“Tuz Gölü çevresinde yılda 750 000 ton tuz üretilmektedir.Bu da Türkiye’nin toplam tuz üretiminin yüzde 55’i demektir.Ancak havzadaki su sorunu, tarımsal verimliliği azaltarak ekonomik kazancın düşmesine neden olmuş.” Aysin Tektaş
( Yazar bilimsel verileri kullanarak Tuz Gölü hakkında bilgiler vermektedir.)

Örnek 3:

Öğrencilerin çalışırken ara verip dinlenmeleri gerektiğini düşünenlerdenim. Mola verilmeden yapılan uzun soluklu bir çalışma, verimi düşürür. Ellişer kişiden oluşan iki ayrı gruba yüz soruluk bir test uygulanır. Grubun biri, testi hiç ara vermeden yanıtlarken, diğer gruba elli sorudan sonra 15 dakikalık dinlenme verilir. Dinlenme almayan grubun başarısı, alan grubun başarısından % 30 düşük çıkar.

Örnek 4:

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verilerine göre inme (felç), dünyada kalp hastalıkları ve tüm kanserlerin toplamından sonra üçüncü sırada yer alan ölüm nedenidir. Dünyadaki inmelerin üçte ikisi ise az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. İnmeye bağlı ölüm oranının 2020 yılında özellikle yaşlanan nüfusun az gelişmiş ülkelerde sigara içme alışkanlığının artması nedeniyle iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. İnmeyi oluşturan değişik risk faktörleri vardır; ancak gönümüzde tüm inmelerin %62’sinden yüksek tansiyon sorumludur.

Anlatılan konu: İnme (felç) hastalıklarının sebepleri ve buna bağlı ölüm oranları
Kullanılan sayısal veriler: “üçüncü sırada yer alan…”  “üçte ikisi ise…”, “İnmeye bağlı ölüm oranının 2020 yılında…”, “iki katına çıkacağı…”, “inmelerin %62’sinden yüksek tansiyon sorumludur.”
Düşünceyi geliştirme yolu: Parçada sayısal verilerden yararlanılmıştır.

örnek 5:

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirten en doğru gösterge bebek ölümleridir. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre doğan her 1000 çocuktan 112’si yaşına varmadan ölmektedir. Bebek ölüm hızı, kimi Asya ve Afrika ülkelerinde binde iki yüzün üzerindedir. Oysa gelişmiş ülkelerde bebek ölüm hızı, örneğin İsveç’te binde 8,3, Batı Almanya’da binde 21, ABD’de ortalama binde 6’dır. Pakistan’da binde 124, buna karşılık Hindistan, Tunus, Madagaskar gibi yoksul ülkelerde binde 60 dolaylarındadır.”
Anlatılan konu: Bebek ölümlerinin gelişmişlik düzeyine göre oranları
Kullanılan sayısal veriler: “her 1000 çocuktan 112’si…”, “ülkelerinde binde iki yüzün üzerindedir…”, “İsveç’te binde 8,3”, ” Batı Almanya’da binde 21”, “ABD’de ortalama binde 6’dır.”, Pakistan’da binde 124”, “Hindistan, Tunus, Madagaskar gibi yoksul ülkelerde binde 60”
Düşünceyi geliştirme yolu: Parçada sayısal verilerden yararlanılmıştır.
Sayısal Verilerden Yararlanma Örnekleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

31 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.