4:55 pm - Perşembe Mart 30, 2017

Graviton Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:20 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Graviton, kütle çekimi alanının taşıyıcısı olduğu varsayılan kuvantum. Elektromagnetik alanın taşıyıcısı olarak kabul edilen ve nitelikleri belirlenmiş olan fotonla karşılaştırılabilir. Gravitonlar, fotonlar gibi kütlesiz, elektrik yükü olmayan ve ışık hızıyla yol alan parçacıklardır; ayrıca bunların ancak yıldızlar gibi yüksek ivmeli ve çok büyük kütleli cisimlerden salınabileceği kabul edi­lir.

Gravitonun kendi karşıt parçacığıyla özdeş olması gerektiği öngörüldüğünden karşıt çekim kavramı tartışmalıdır. Graviton Nedir konusunda bilgiler verdik.

Yorum Yazın