Bedir Savaşı Önemi Özeti Hakkında Bilgi

Bedir Savaşı Sebep ve Sonuçları Hakkında Bilgi, Bedir Savaşı Hakkında Bilgi Özet Kısaca

Bedir Savaşı, Hz. Muhammed’in ilk askeri zaferini kazandığı savaş (624). Mekke’nin saygınlığına ciddi bir darbe vurmuş, Müslümanların Medine’deki varlığını güçlendir­miş ve İslamın Arap Yarım adasında geçici bir güç olmadığını kabul ettirmiştir. Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten (622) sonra, Mekke-Suriye arasındaki Mek­ke kervanlarını engellemeye başladılar.

Hz. Muhammed, Emevi ailesinin başı Ebu Süfyan’ın korumasında zengin bir kervanın yola çıktığını haber alınca, 300 kişilik bir birlik oluşturdu. Ama Ebu Süfyan, Müslümanların kervana baskın düzenleyeceklerini öğrenerek Mekke’den yardım istedi. Mekkeliler Ebu Cehil’in de kışkırtmasıyla, aralarında Hz. Muhammed’in amcası Abbas da olduğu halde harekete geçtiler. Öte yandan kervanın yaklaştığını öğrenen Hz. Muham­med, Medine yakınlarında, Mekke-Suriye kervan yolu üzerindeki Bedir’e hareket etti. Ebu Süfyan, Müslümanların saldırısına uğ­ramamak için yolunu değiştirdi. Ama Mekkeliler Müslümanlara bir ders vermek ama­cıyla Bedir’e kadar ilerlediler. Hz. Muhammed Mekkelilerden önce dav­ranarak konaklama bölgesindeki kuyuları kumla doldurttu. Kuvvetlerinden, Mekkelilerin saldırılarına okla karşı koymalarını, kılıca en son başvurmalarını istedi. Müslü­manlar 13 Mart 624’te yaklaşık 1.000 kişilik Mekke kuvvetlerine karşı ezici bir zafer kazandılar; Mekke ileri gelenlerinin birçoğu öldürüldü. Ebu Cehil de ölenler arasınday­dı. Ele geçirilen ganimet Müslümanlar ara­sında paylaşıldı; tutsakların serbest bırakıl­ması için de Mekkelilerden yüklü bir para alındı.

Bedriyun ya da Ashab-ı Bedir olarak Bilinen Bedir savaşçıları, Hz. Muhammed’ in sahabesi içinde seçkin bir grup oluştu­rurlar.

25 yorum

ugurkoray için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.