Avarlar devleti hakkında bilgi

Avarlar hakkında bilgi kısaca, Avarların kurucusu kimdir tarihteki önemi nedir

AVARLAR (560-805)

■  552 yılında Göktürkler Avar Devleti’ne son verince Avarlar batıya göç ederek Orta Avrupa’da yeni bir devlet kurmuşlardır.

Avarlar, hem Asya hem de Avrupa’da dev­let kuran bir Türk topluluğudur.

■  Macaristan merkez olmak üzere Orta Avrupa’da güçlü bir devlet kuran Avarlar Sasanilerle işbirliği yaparak istanbul’u iki defa kuşatmışlardır. İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.

■  Balkanlarda ve Orta Avrupa’da iki yüzyıl­dan fazla bir süre egemen olan Avarlar Slav topluluklarını özellikle teşkilatlanma ve devlet kuruculuğu konusunda etkilemiş­lerdir.

■  Avarlarda devlet örgütlenmesi tümüyle as­keri temellere dayanıyordu. Avar ordusu atlı ve yaya birliklerinden oluşuyordu. Atlı birlikler Avarlardan, yaya birlikleri iseAvar- lara bağlı Slavlar, Germenler gibi Avrupalı kavimlerden kurulmuştu.

■  Avarların geçim kaynağı hayvancılık ve savaş ganimetleriydi. Günlük yaşamda, savaşta ve göç sırasında kullanılan atın özel bir önemi vardı. Üzengiyi de Avarların bulduğu bilinmektedir. Avarlar kuyumculuk sanatında oldukça ileriydiler.

■  Avarların dini Gök Tanrı dini idi. Daha son­ra dinleri Hristiyanlığa dönüşmüştür.

■  En parlak dönemini Bayan Kağan zama­nında yaşayan Avar Devleti, yöneticile­rinin Hristiyanlığı kabul etmesi ve Frank Krallığı’nın saldırıları sonucu 805’te yıkıl­mıştır.

Avarlar devleti özellikleri maddeler halinde, ekonomik kaynakları

11 Yorum Yapılmış “Avarlar devleti hakkında bilgi

Bir Cevap Yazın

Top