Türkiye’nin Özel Konumu ile İlgili Kompozisyon

Aşağıda Türkiye’nin özel konumu ile ilgili kompozisyon kısaca olarak ele alacağız.

Özel konum, bir ülkenin coğrafi özellikleri nedeniyle sahip olduğu konumdur. Bu konum bir ülkenin dünya üzerindeki yerine göre şekillenmektedir. Türkiye’nin özel konumu da çok değerli ve önemlidir. Türkiye özel konumu itibariyle en önemli bir geçiş coğrafyası üzerinde yer almaktadır.

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Türkiye’de bir de iç deniz bulunmaktadır. Bu iç deniz Türkiye topraklarını Asya ve Avrupa kıtası olarak birleştirmektedir. Bu bakımdan Türkiye topraklarının bir kısmı Asya’da, bir kısmı da Avrupa’da yer almaktadır. Türkiye kıtalar arası geçiş noktasında yer almaktadır.

Türkiye’de yedi farklı coğrafi bölge bulunmakta ve üç farklı iklim tipi görülmektedir. Böylece Türkiye’nin üzerinde bulunduğu Anadolu toprakları bir kıta büyüklüğünde coğrafi zenginliğe sahiptir. Türkiye’de yer altı ve yer üstü doğal kaynaklar da önemli bir zenginlik oluşturmaktadır.

Enerji kaynakları, su kaynakları ve maden kaynakları ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel olarak zengin ve güçlü olmasında etkili olmaktadır. Bu bakımdan Türkiye birçok dünya ülkesinin cazibe noktası olarak enerji transfer yollarının geçtiği bir konumda da yer almaktadır. Türkiye’nin bu durumu jeopolitik olarak değerlendirilmektedir.

Jeolojik ve politik olarak Türkiye, coğrafi zenginliklere sahip ve siyasi güç üstünlüğü de elinde bulunduran bir durumdadır.

Türkiye’nin Özel Konumu ile İlgili Kompozisyon Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.