Sülfanilik Asit Eldesi Deneyi

Sülfanilik Asit Eldesi Deneyi Hakkında Bilgi

Sülfalinik asit eldesi organik kimya laboratuvarlarında yaygın olarak yapılan deneylerden biridir.

Deneyin Hedefi:Aromatik bir bileşik olan anilinden sülfanilik asit grubunun arındırılması ile sülfanilik asit oluşturmaktır.

Deneyin Yapılışı&İzleme noktaları
Aromatik halkaya bağlı bir amino grubu bulunduran anilinin sülfolanmasında doğal olarak ilk elde edilen ürün anilinyum sülfat tuzudur.Bunun dehidrasyonu ile benzensülfomik asit maydana gelir. Ardından ise ya molekül içi çevrilme ile ya da p-konumunda sülfolanma ve bunu izleyen sülfonik asit grubunun ayrılmasıyla asit oluşur.

Sülfanilik asit eldesinde niçin boğumlu soğutma kolunu kullanılır?

Sıvının kaynayıp buharlaşırken, boğumlara çarparak ısısını kaybetmesi ve tekrar yoğunlaşarak geri dönmesi, bu dönüşünle yüzey genişletilecek olmasıdır.

Sülfanilik asit eldesinde niçin derişik H2SO4 kullanılır?

Sülfolanma için derişik H2SO4 kullanılmalıdır. Seyreltik H2SO4 kullanıldığında anilinyum asit sülfat tuzu oluşana kadar ilerler. Sülfanilik asit meydana gelmez. Seyreltik H2SO4 ilave edilirse ortamda su artar ve Le Chetalier prensibine göre tepkime sola kayar, verim azalır.

Sülfanilik asit eldesinde anilin üzerine H2SO4 niçin yavaş yavaş eklenir?
H2SO4 organik maddelere kötü etki yapar. Parçalanma olabilir. Tepkime ekzotermiktir. Bu  nedenle yüksek ısı açığa çıkacağından patlama meydana gelebilir. Anilin, sülfat tuzlarına dönüşür. Sülfanilik asit elde edilemez.

Sülfanilik asit eldesinde niçin hava banyosu kullanılır?
Su banyosu ile oluşmayan yüksek sıcaklık sağlamasından dolayı hava banyosu kullanılır.

Sülfanilik asit eldesinde niçin aktif kömür kullanılır?

Çözeltideki büyük molekül ve safsızlıkları absorblar ve ortamdan uzaklaştırır.

Sülfanilik Asit Eldesi Deneyi İle İlgili Sorularınızı vs. Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.