Spermatogenezi Ne Zaman Başlar ve Nasıl Gerçekleşir?

Spermatogenezi Ne Zaman Başlar ve Nasıl Gerçekleşir?

Spermatogenez Nedir?

Spermatogenez, erkeklerde üreme hücrelerinin (sperm) oluşumunu sağlayan süreçtir. Bu süreç, testislerde gerçekleşir ve yaklaşık olarak ergenlik dönemi ile birlikte başlar.

Spermatogenezi Başlatan Hormonlar

Spermatogenezi başlatan hormonlar, hipotalamus, hipofiz bezi ve testisler tarafından salgılanır. Hipotalamus, gonadotropin salgılatıcı hormonu (GnRH) üretir. GnRH, hipofiz bezini uyararak folikül stimüle edici hormon (FSH) ve luteinize edici hormon (LH) salgılanmasını sağlar. LH, testislerdeki Leydig hücrelerini uyararak testosteron salgısını arttırır. FSH ise testislerdeki Sertoli hücrelerini uyararak sperm üretimini destekler.

Spermatogenezi Nasıl Gerçekleşir?

Spermatogenezi, testislerin içindeki yuvarlak tübüllerde (seminerifer tüpleri) gerçekleşir. Bu tüpler, Sertoli hücreleri tarafından desteklenir. Spermatogenezi, dört aşamada gerçekleşir: spermatogenez, meyotik bölünme, spermiyogenez ve sperm olgunlaşması.

Spermatogenezi Aşamaları

  1. Spermatogenez: Spermatogenez, testislerdeki spermatogonlar tarafından gerçekleştirilir. Spermatogonlar, testislerin dış kısmındaki yarımadaların yakınında bulunur. Bu hücreler, mitoz bölünme yoluyla sürekli kendilerini çoğaltırlar. Bu sayede, testislerdeki spermatogonlar her zaman taze ve üretken kalır.

  2. Meyotik bölünme: Meyotik bölünme, spermatogonların çekirdeklerinde gerçekleşir. Bu bölünme, bir spermatogonun iki adet sperm hücresine dönüşmesini sağlar. Bu süreç, iki ayrı aşamada gerçekleşir: birincil spermatositin bölünmesi ve ikincil spermatositin bölünmesi.

  3. Spermiyogenez: Spermiyogenez, meyotik bölünmeden sonra gerçekleşir. Bu süreçte, sperm hücreleri (spermatidler), Sertoli hücreleri tarafından desteklenerek olgun sperm hücrelerine dönüşür.