Peygamberimiz ve Diğer Bazı Peygamberlerin Ettiği Dualar Hakkında Neler Biliyoruz?

Aşağıda Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz? kısaca olarak ele alacağız.

Peygamber a.s. ve diğer peygamberler birçok dualar etmişlerdir. Bu dualar Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır. Hazreti Adem a.s., Hazreti Nuh a.s., Hazreti İbrahim a.s.’ın duaları kitapta yer almaktadır.

Hazreti Adem a.s.’ın duası şu şekildedir:

Okunuşu: “…Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz.” (A’raf Suresi, 23)

Hazreti Nuh a.s.’ın duası şu şekildedir:

Okunuşu: “…Rabbi innî eûzu bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn.”

Anlamı: “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.” (Hûd Suresi, 47)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.