Osmanlı Devleti’nde Gazeteler Hangi Özellikleriyle Kitap Görevi Görmüştür?

Aşağıda Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleriyle kitap görevi görmüştür kısaca olarak ele alacağız.

Osmanlı Dönemi’nde gazeteler Tanzimat Dönemi ıslahatları ile topluma girmiştir. Bu ıslahat sonucunda gazete yayınları artarak yayılmış ve insanların dikkatini ve merakını da celp etmiştir. Osmanlı Devleti’nde gazeteler kitap vazifesi de görmüştür. Kitapların gazetelerde tefrika edilmesi insanların kitaba olan merakını da arttırmıştır.

Osmanlı Devleti’nde gazetelerde romanların ve hikayelerin tefrik edilmesi yanı peyderpey yayınlanması gazetelerin kitap görevi görmesini sağlamıştır. Böylece insanlar okuma merakını gidermiş ve dünya meselelerini de yakından takip etmeye başlamıştır. Bu meseleler Osmanlı halkını yakından ilgilendiren güncel meseleler olduğu için gazeteler en önemli yayın organları haline gelmiştir.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.