Oruç ve Zekât İbadeti Hakkında Bilgi Veriniz.

Aşağıda oruç ve zekât ibadeti hakkında bilgi veriniz kısaca olarak ele alacağız.

Allah, Müslümanlara birtakım ibadetleri farz olarak emretmiştir. Bu ibadetler bireysel ve toplumsal olarak insanları yakından ilgilendirmektedir. Her ibadetin bireysel yanları ve toplumsal yanları da vardır. Bu ibadetler güzel ahlak, iyilik ve adaletin tesis edilerek dünya hayatının düzenli yaşanması içindir.

Oruç ve zekat da Allah’ın emrettiği ibadetlerdendir. Sıhhati yerinde olan akıl ve baliğ olmuş kişiler oruç tutarlar. Serveti olan, ticaret yapan, tarımla uğraşan ve asıl ihtiyaçlarının dışında zenginliği bulunan kişiler de zekat verirler. Oruç bedenle yapılan bir ibadettir, zekat ise malla yapılan bir ibadettir. Oruç, Ramazan ayında tutulması farz olan Allah rızası için açlığı anlama amelidir. Zekat, malın kırkta birini muhtaç olanlara dağıtmak anlamına gelir.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.