Modernizm Hakkında Kısa Bilgi

Aşağıda modernizm hakkında kısa bilgi olarak ele alacağız.

Modernizm, felsefi derinliği ile 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Gündelik hayatın sıradanlaşması, kültür, sanat ve sosyal hayat faaliyetlerinin yeniliklerle yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Modernizm, geçmişten günümüze varlığını sürdürerek günümüzde daha çok değer verilen ve önemsenen bir çağdaşlık anlamına gelmektedir.

Modernizm, geleneksel olana karşı gelerek yenilikleri çağdaş dünyanın gerekliliği ile kabul etmek anlamına gelmektedir. Moderniz günümüzde kültür, sanat, eğitim, devlet kurumları alanında çağdaş ve bilimsel olarak uygulanır olmuştur. Modernizm, geleneğin karşısında eskiye karşı yeniyi yaşama, yaşatma, yayma anlamlarına da gelmektedir.

Geleneksel değerlerin karşısında modernizm, yeni algı ve tercihlerin oluşmasında çağdaş değerlerin ve olguların kullanılmasını önceler.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.