Milletimize Ait Destanlar Nelerdir?

Milletimize ait destanlar hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Türk destanları, eğitici ve öğretici olan destanlardır. Tarihte gerçekten yaşanmış ya da yaşanmaya yakın olayların çeşitli olağanüstülükler katılarak ve abartılarak dilden dile anlatılması ve nesilden nesle aktarılması sayesinde günümüze kadar ulaşmışlardır. Destanlar eğitici ve öğretici eserlerdir. Sonrada yazıya aktarılan eserler arasında bulunmaktadır.

Türk destanları hakkında bilgiler şu şekildedir:

Alper Tunga Destanı: Türk – İran savaşlarını anlatan bir destandır.

*Şu Destanı: İskender ile Türkler arasındaki savaşı anlatan bir destandır.

*Oğuz Kağan Destanı: Hun hükümdarı Mete Han’ın yiğitliklerini, kahramanlıklarını ve halkına olan sevgisini anlatan bir destandır.

*Bozkurt Destanı: Savaş yaralısı bir Türkün dişi bir kurt tarafından kurtarılması , korunması ve bakılması olaylarını anlatmaktadır.

*Ergenekon Destanı: Bir mağlubiyet sonrasında Ergenekon diye bir yere çekilip çoğalıp güçlenen Türkleri anlatmaktadır.

*Türeyiş Destanı: Uygur Türklerinin nasıl nesiller devam ettirdiğini ilahi bir şekilde anlatan bir destandır.

*Göç Destanı: Türklerin, Çinlilerle olan münasebetinde tanrı tarafından cezalandırılıp sürgün edilmelerini anlatan bir destandır.

Destanlar eğitici ve öğretici bir dil kullanmaktadır. Daha çok yiğitlik, kahramanlık gibi olaylar olağanüstülüklerle verilmektedir. Destanlar günümüzde yazılı olmayan edebiyat kısmına girmektedir. Destanları okumak tarih açısından da önemlidir. Destanlarda çok önemli bilgiler yer almaktadır. Türk tarihi açısından destanlar çok değerli bir yere sahiptir.

Türk Destanları Hakkında Bilgi Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

9 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.