Langerhans adacıkları

Langerhans adacıkları, omurgalılara ço­ğunda pankreasta yer alan iç salgı dokusu, ilk kez 1869’da Alman hekim Paul Langer­hans tarafından tanımlanmıştır. Normal olarak insanda pankreasta yaklaşık bir mil­yon Langerhans adacığı vardır. Adacıklar dört ayn hücre türünü kapsar; bunlardan alfa, beta ve delta hücreleri hormon üretir, dördüncü hücre türünün (C hücreleri) işlevi bilinmemektedir.

Sayıca en fazla olan beta hücreleri, kar­bonhidrat, yağ ve protein metabolizmasının düzenlenmesinde görev alan insülini üretir. İnsülin glikozun vücut hücrelerine girmesini ve metabolizmasını denetler; glikojenin ka­raciğerde parçalanarak glikozun açığa çık­masını ve kana verilmesini önler, aminoasitlerin kas hücrelerine girmesini sağlar, yağların parçalanıp kana verilmesini engeller. Büyüme hormonu (somatotropin) ve glükagon beta hücrelerinden insülin salınmasını uyarabilirse de, insülin salgısını denetleyen en önemli etken kandaki şeker (glikoz) düzeyidir. Langerhans adacıklarında insülin yapılamaması ya da şeker üretiminin kanda­ki şeker düzeyini yeterince denetleyememesi şeker hastalığına {diabetes mellitus) neden olur.

Alfa hücrelerinde karaciğerden glikoz sal­gılanmasına ve yağ dokusundan yağ asitleri­nin serbestlenmesine yol açan glükagon adlı hormon yapılır. Delta hücreleri ise büyüme hormonu, insülin ve glükagonu ketleyen somatostatini üretir; somatostatinin meta­bolizma işlevlerinin düzenlenmesindeki rolü henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Hipotalamusta da üretilen somatostatinin başlıca işlevi, hipofizden salgılanan büyüme hor­monunun salgısını ve kandaki miktarını bir dizi geribesleme mekanizmasıyla denetle­mektir. Langerhans adacıkları nerede.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.