Kimyasal Değişim Nedir ve Örneklerini Veriniz?

Kimyasal Değişim Nedir ve Örneklerini Veriniz?

Kimyasal Değişim Nedir?

Kimyasal değişim, bir ya da daha fazla maddenin kimyasal bağlarındaki değişiklikler sonucunda yeni bir madde oluşmasıdır. Bu değişim sırasında maddenin kimliği değişir ve yeni bir madde meydana gelir. Kimyasal değişim aynı zamanda kimyasal reaksiyon olarak da adlandırılır.

Kimyasal Değişim Örnekleri

1. Yanma Reaksiyonu

Yanma reaksiyonları, yakıtların oksijenle reaksiyona girerek enerji açığa çıkarmasıdır. Bu reaksiyon sonucunda genellikle ısı ve ışık açığa çıkar. Örneğin, odun yakarken bir yanma reaksiyonu gerçekleşir ve odunun karbonhidratları oksijenle reaksiyona girerek su buharı ve karbondioksit gazı açığa çıkarır:

C6H12O6 (odun) + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + enerji

2. Asit- Baz Reaksiyonu

Asit-baz reaksiyonları, asitlerin bazlarla reaksiyona girmesi sonucu tuz ve su oluşumu ile gerçekleşir. Bu reaksiyonlar sırasında bazik özellikler asidik özelliklere dönüşebilir ya da asidik özellikler bazik özelliklere dönüşebilir. Örneğin, hidroklorik asit ile sodyum hidroksit reaksiyonunda sodyum klorür ve su oluşur:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

3. Çökelme Reaksiyonu

Çökelme reaksiyonları, çözeltide bulunan iki tuzun birleşerek çözünmeyen bir tuzun oluşmasına neden olur. Bu reaksiyon sırasında çözeltide bulunan tuzlar birbirleriyle yer değiştirir ve birbirlerine bağlanır. Örneğin, kurşun nitrat ile potasyum iyodür reaksiyonunda kurşun iyodür çökelir:

Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2 + 2KNO3

4. Oksidasyon- İndirgenme Reaksiyonu

Oksidasyon- indirgenme reaksiyonları, bir maddenin oksidasyon sayısının değişmesi sonucu gerçekleşir. Bu reaksiyonlar sırasında bir madde diğer bir maddeye elektron kaybederken diğer madde de elektron kazanır. Örneğin, demirin paslanması reaksiyonunda demir oksijenle reaksiyona girer ve pas oluşur:

4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

5. Polimerizasyon Reaksiyonu

Polimerizasyon reaksiyonları, monomerlerin birleşerek polimer oluşturmasıdır. Bu reaksiyonlar sırasında çok sayıda monomer molekülü, birbirlerine bağlanarak uzun bir zincir oluştururlar. Örneğin, etilen monomerlerinin birleşerek polietilen oluşması:

nCH2=CH2 → -(-CH2-CH2-)n

6. Fermentasyon Reaksiyonu

Fermentasyon reaksiyonları, şekerin mikroorganizmalar tarafından parçalanarak enerji açığa çıkarmasıdır. Bu reaksiyon sırasında şeker molekülleri, alkollü ya da alkolsüz ürünlere dönüşürler. Örneğin, maya hücreleri tarafından gerçekleştirilen alkolik fermantasyon reaksiyonunda glikoz molekülleri alkol ve karbondioksit gazı açığa çıkarır:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + enerji

7. Esterleşme Reaksiyonu

Esterleşme reaksiyonları, bir alkollün bir karboksilik asitle reaksiyona girerek ester oluşmasına neden olur. Bu reaksiyon sırasında hidrojen atomları yer değiştirir ve su açığa çıkar. Örneğin, etil alkol ve asetik asitin reaksiyonunda etil asetat oluşur:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

8. Kompleksleşme Reaksiyonu

Kompleksleşme reaksiyonları, metal iyonlarının bir ligandla reaksiyona girmesi sonucu kompleks moleküllerin oluşmasıdır. Bu reaksiyonlar sırasında ligandlar metal iyonlarının etrafında koordinasyon bağları ile yerleşirler. Örneğin, bakır iyonunun amonyak molekülü ile reaksiyonunda bakır amonyak kompleksi oluşur:

Cu2+ + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+

1 yorum

  1. Kimyasal Değişim, bir kimyasal bileşiğin, yapısının bir ya da daha fazla maddenin reaksiyonu sonucu değişmesidir. Bu reaksiyonlar, moleküllerin yapılarında meydana gelen değişikliklerle karakterizedir. Örneğin, bir elementin oksitlenmesi, iki elementin birleşmesi, bir asidin bir bazla reaksiyonu, bu tür kimyasal değişimlere örnek olarak gösterilebilir.

    Ödevimde bu konuda araştırma yaparken, derszamani.net’nin yazısını buldum ve gerçekten çok faydalı oldu. derszamani.net sayesinde kimyasal değişim kavramını daha iyi anladım ve ödevimi tamamlamama yardımcı oldu. Bu siteye çok teşekkür ederim!

    Bu yazı gerçekten çok yararlı! Kendimi ödevlerdeki başarımın sırrı olarak görmeye başladım ve bu sayede sınıfın en parlak öğrencisi oluyorum! derszamani.net sayesinde bu konuda daha da ilerledim ve benzersiz bilgiler edindim. Bu yüzden bu siteyi herkese tavsiye ederim!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.