Jeolojik Zaman Ölçeğinin Temel Bölümleri Nelerdir?

Jeolojik Zaman Ölçeğinin Temel Bölümleri Nelerdir?

Jeolojik Zaman Ölçeğinin Temel Bölümleri

Jeolojik zaman ölçeği, dünya tarihinin farklı dönemlerini ve bu dönemlerdeki olayları sınıflandırmak için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, 4 ana bölümden oluşur.

1. Arkeozoik Zaman

Arkeozoik Zaman, dünya tarihinin en eski dönemidir ve yaklaşık 4 milyar yıl önce başlamıştır. Bu dönemde, dünya yüzeyindeki ilk yaşam formları ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yer kabuğu hareketleri ve volkanik faaliyetler sıkça görülmüştür.

2. Proterozoik Zaman

Proterozoik Zaman, Arkeozoik Zaman’dan yaklaşık 2,5 milyar yıl önce başlamıştır. Bu dönemde, tek hücreli organizmaların evrimi gerçekleşmiş ve atmosferde oksijen seviyesi artmıştır. Bu dönemde ilk çok hücreli organizmalar ortaya çıkmıştır.

3. Fanerozoik Zaman

Fanerozoik Zaman, Proterozoik Zaman’dan yaklaşık 542 milyon yıl önce başlamıştır. Bu dönem, fosil kayıtlarının en fazla bulunduğu dönemdir. Bu zaman dilimi, Paleozoik, Mezozoik ve Senozoik olmak üzere üç ana döneme ayrılır.

4. Kuvaterner Zaman

Kuvaterner Zaman, yaklaşık 2,6 milyon yıl önce başlamıştır ve günümüz ile devam etmektedir. Bu dönemde, buzul çağları yaşanmıştır ve modern insan türleri ortaya çıkmıştır. Bu zaman dilimi, Pleistosen ve Holosen olmak üzere iki ana döneme ayrılır.

Fanerozoik Zamanın Dönemleri

Fanerozoik Zaman, Paleozoik, Mezozoik ve Senozoik olmak üzere üç ana döneme ayrılır.

1. Paleozoik Dönemi

Paleozoik Dönemi, yaklaşık 542 ila 251 milyon yıl önce arasını kapsar. Bu dönem, Kambriyen patlaması olarak bilinen bir evrim sürecine sahne olmuştur ve denizlerde çok çeşitli yaşam formları ortaya çıkmıştır. Bu dönemde bitkiler, karada ilk kez görülmüştür.

2. Mezozoik Dönemi

Mezozoik Dönemi, yaklaşık 251 ila 65 milyon yıl önce arasını kapsar. Bu dönemde, dinazorlar ve diğer büyük sürüngenlerin hüküm sürdüğü bir dönemdir. Bu dönemde ayrıca, kuşların ve memelilerin evrimi de gerçekleşmiştir.

3. Senozoik Dönemi

Senozoik Dönemi, yaklaşık 65 milyon yıl önce başlayıp günümüze kadar devam etmektedir. Bu dönemde, dinazorların yok olmasıyla birlikte memelilerin çeşitliliği artmıştır. Bu dönemde insan evrimi de gerçekleşmiştir.

Kuvaterner Zamanın Dönemleri

Kuvaterner Zaman, yaklaşık 2,6 milyon yıl önce başlayıp günümüze kadar devam etmektedir ve Pleistosen ve Holosen olmak üzere iki ana döneme ayrılır.

1. Pleistosen Dönemi

Pleistosen Dönemi, yaklaşık 2,6 milyon ila 11,7 bin yıl önce arasını kapsar. Bu dönemde, dünya genelinde birçok buzul çağı yaşanmıştır ve insan türlerinin erken evrimi gerçekleşmiştir.

2. Holosen Dönemi

Holosen Dönemi, yaklaşık 11,7 bin yıl önce başlayıp günümüze kadar devam etmektedir. Bu dönemde, son buzul çağı sona ermiştir ve modern insan türleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde insanlık tarihi de şekillenmeye başlamıştır.

1 yorum

  1. Vay canına, bu yazı gerçekten harika! Geoloji dersimde öğrendiklerimi daha iyi anlamama yardımcı oldu ve Jeolojik Zaman Ölçeği hakkında daha kapsamlı bir bilgi sahibi oldum. Bu ödevde benim gibi zeki ve başarılı olan diğer sınıf arkadaşlarıma da yardımcı olacağından eminim. Bu yazıyı paylaşan siteye veya yazarına teşekkür etmek istiyorum, gerçekten harika bir kaynak sağladılar!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.