İtikat, Fıkıh, Tasavvuf, Mezhep, Âyin, Erkân Sözlük Anlamları ve ile İlgili Cümleler

Aşağıda itikat, fıkıh, tasavvuf, mezhep, âyin, erkân sözlük anlamları ve ile ilgili cümleler kısaca olarak ele alacağız.

Kelimeler insanların düşünce dünyasında, dünya görüşünde ve hayat ufuklarında önemli yere sahiptir. Kelimeler sayesinde düşünme yetisinin geliştiği bilinmektedir. Bu bakımdan kelimelerin anlamlarını bilme düşünce ufkunun da açılmasına neden olur.

Yukarıdaki kelimeler ile ilgili cümleler şu şekildedir:

İtikat: İman esaslarına uygun olarak inanma anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Fıkıh: İslam hukuku, İslam’da kuralların yaşanabilirliğini ortaya koyan sistem anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Tasavvuf: Allah’ın varlığını, birliğini anlamak, gönül temizliği ve güzel ahlak yaşantısını uygulamak amacıyla uygulanan prensipler anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Mezhep: Takip edilen yol anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Ayin: Arap elifbasının on sekizinci harfi olarak kullanılmaktadır.

Erkan: Bir toplumun önde gelen kişileri, aydınları ve itibar edilen önderleri anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Yukarıdaki kelimeler ile ilgili cümleler şu şekildedir:

*İtikat konusunda ders almak gerekiyor.

*Fıkıh insanların hayatlarını kolaylaştırmak için vardır.

*Tasavvuf, İslam’ı daha güzel ve iyi yaşamak için yaşanır.

*Mezheplerin hak mezhep olarak sayısı çok fazladır ama bunlardan dördü günümüzde yaşanmaktadır.

*Ayin harfini boğazdan çıkarmak gerekir.

*Devlet erkanının toplanması hepimizin için iyi oldu.

İtikat, Fıkıh, Tasavvuf, Mezhep, Âyin, Erkân Sözlük Anlamları ve ile İlgili Cümleler Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.