İsrafil Meleği ve Görevleri Hakkında Bilgi

İsrafil Meleği Hakkında Bilgi, İsrafil Meleğinin Görevleri

İsrafil, İslam inancında ve Eski Ahit geleneğinde büyük meleklerden biri. İslam- da, kıyamet gününü İsrafil’in “sûr” adlı borusunu üfleyerek duyuracağına inanılır.Kuran’da İsrafil’in adı geçmemekle birlikte, 11 âyette kıyametten “Sûr’a üfleneceği gün” biçiminde söz edilir. Zümer suresine göre “Sûr’a üflenince, Allah’ın dilediği bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra Sûr’a bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır, kitap açılır” (68-69). Bazı halk inanışlarında İsrafil, gö­ğün yedinci katından arşa kadar uzanan, ağız ve dillerle kaplı dev bir gövdeyle betimlenir. Dört kanadı vardır: Bunlardan biriyle gövdesini örter, biriyle Tanrı’dan korunur, öteki iki kanadından biri doğuya, öbürü batıya uzanır. Her gün ve her gece üçer kez Cehennem’e baktığı için acıya ve gözyaşlarına boğulur. Kuran indirilmeden önce üç yıl boyunca Hz. Muhammed’i peygamberlik görevlerine hazırladığına da inanılır.

israfil

Eski Ahit’in Katoliklerce deuterokanonik, Protestanlarca apokrif (kaynağı belirsiz) sayılan metinlerinden Tobit Kitabı’na göre İsrafil, insan kılığına bürünerek Azarya (İbranice “Yehova yardım eder”) adıyla Tobias’a serüvenli yolculuğunda eşlik eder ve şeytanların başı Aşmeday’ı yener. Tan­rı’nın yüce katma çıkarak azizlerin dualarını sunan yedi melekten biridir (Tobit 12:15). Pseudepigrafik Enoş’un Birinci Kitabı’nda “insan ruhunun meleği” olarak nitelenir; görevi günahkâr meleklerin bozduğu dün­yayı düzeltmektir. Doğu ve Batı kiliselerin­de İsrafil’in yortu günü 24 Ekim’dir. İsrafil Meleği Nedir , İsrafil Meleğinin özelliklerini aktardık.

1 yorum

batuhan için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.