İslam Tarihinde Yesrib’in Önemi Nedir?

Aşağıda İslam tarihinde Yesrib’in önemi nedir kısaca olarak ele alacağız.

İslam, Mekke’de inmeye başlamıştır. Mekke’de yaşanmaya başlayan İslam, Mekkeli müşriklerin baskıları nedeniyle Müslümanların zor günler geçirmesiyle Mekke’de sınırlı kalmıştır. Mekke yılları yaklaşık on üç sene sürmüştür. Bu süre zarfında iman, itikat konulu ayetlerin inmesi Mekkeli müşrikleri daha da öfkeli hale getirmiştir.

Mekke’de yaşanan sıkıntılar ve Peygamber a.s.’ın eziyet ve zulüm görmesi, Müslümanların İslam’ı yaşayamamalarına neden olmuştur. Bu nedenle Peygamber a.s.’ın hicret emri vermesi söz konusu olmuştur. Bazı sahabeler önden giderek Yesrib şehrine varmışlardır.

Evs ve Hazrec kabilelerinin kavgalarının son bulması, barış ve huzurun sağlanması yoluyla hicretin gerçekleşmesi söz konusu olmuştur. Böylece önden giden sahabeler, Yesrib’i yeni bir İslam şehri haline getirerek Medine olmasını sağlamışlardır. Ardından Peygamber a.s. da Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir. Hazreti Ebubekir r.a. ve Hazreti Peygamber a.s. beraber hicret etmişlerdir.

Medine, hicretten sonra İslam şehri olarak İslam’ın yaşanmasında ve yayılmasında bir merkez haline gelerek İslam’ın devlet teşkilatı halini almasında etkili olmuştur. Medine, İslam şehir devleti ve devlet olma özelliklerinin uygulandığı yıllar olarak ibadet, ahlak gibi kavramlar üzerinde ayetlerin indiği yıllar da olmuştur. Bu bakımdan İslam’ın tam olarak yaşandığı ve fetihlerle yayıldığı bir dönem haline gelmiştir. Medine dönemi yapıcı bir dönem olmuştur.

İslam Tarihinde Yesrib’in Önemi Nedir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.