Hz İsmailin Soyundan Gelenlere Ne Denir?

Hz İsmailin Soyundan Gelenlere Ne Denir?

Hz İsmailin soyundan gelenlere “İsmaili” denir.

Detaylı Açıklama:

Hz. İsmail, İslam dininde önemli bir yere sahip olan Hz. İbrahim’in oğludur. İsmail’in soyundan gelenler, İsmailiyye olarak da bilinen bir İslam mezhebine mensuptur. Bu mezhep, Şii İslam’ın bir dalı olarak kabul edilir ve özellikle İran ve Hindistan gibi ülkelerde yaygındır.

İsmaili inancına göre, İmam İsmail’in soyundan gelen imamlar, peygamberlik mirasını devam ettiren liderlerdir. Bu nedenle, İsmaili mezhebine mensup olanlar, imamlarına büyük saygı duyarlar.

İsmaili mezhebine mensup olanlar, tarihte çeşitli devletler kurmuşlardır ve günümüzde de dünya genelinde önemli sayıda İsmaili topluluğu bulunmaktadır. Bu toplulukların liderleri, İmam olarak adlandırılır ve büyük saygı görürler.

Sonuç olarak, Hz. İsmail’in soyundan gelenler, İsmaili mezhebine mensup olarak bilinirler ve İmam İsmail’in soyundan gelen liderlerine büyük saygı duyarlar.

İsmaili mezhebinin tarihi oldukça eski ve karmaşıktır. Mezhep, İmam Cafer Sadık’ın ölümünden sonra çıkan ihtilaf sonucu ortaya çıkmıştır. İmam Cafer Sadık’ın oğulları arasında taht kavgası çıkması sonucu, bazı taraftarlar İmam Cafer Sadık’ın en büyük oğlu İsmail’i imam olarak kabul etmişlerdir. Ancak İsmail, babasından önce vefat etmiştir. İsmail’in ölümü sonrası bazı taraftarları onun oğlu Muhammed’i imam olarak kabul etmişlerdir. Fakat diğer bir grup taraftar ise İsmail’in ölmediğini, gizli bir şekilde yaşadığını ve imam olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu ihtilaflar sonucunda İsmailiyye mezhebi ortaya çıkmıştır.

İsmaili mezhebinin özellikle Ortaçağ döneminde etkinliği oldukça fazlaydı. Bu dönemde, İsmaili liderlerinin kurduğu devletler arasında en ünlüsü, Fatımiler Devleti’dir. Bu devlet, 10. ve 11. yüzyıllarda Mısır, Suriye, Yemen ve Tunus’u kapsayan geniş bir coğrafyaya hakim olmuştur. Fatımiler, İsmaili liderlerinin yönetimi altında gelişmiş bir kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir. Ayrıca, Fatımiler döneminde İslam mimarisinde önemli bir stil olan Fatımiler tarzı da ortaya çıkmıştır.

Günümüzde İsmaili mezhebi, dünya genelinde yaklaşık 20 milyon üyesi olan küçük ama etkili bir İslam mezhebidir. İsmaili liderleri, günümüzde de büyük saygı görmekte ve toplulukları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.