Web sitemize hoşgeldiniz, 23 Kasım 2020

Havsa Nereye Bağlı

Havsa nerede, Havsa nereye bağlı

Havsa, Marmara Bölgesi’nin Trakya kesi­minde, Edirne iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 545 km2 olan Havsa ilçesi doğuda Kırklareli ili, güneyde Uzunköprü ilçesi, batıda Merkez ilçe, kuzeyde de Sütoğlu ilçesiyle çevrilidir.

İlçe toprakları, Ergene Irmağının çevresin­deki geniş düzlüklerin bir parçasını oluştu­rur. Ergene Irmağına katılan derelerin sula­dığı bu geniş alan çok verimli, bazı yerlerde hafif engebelidir.

Doğal yapının elverişliliğinin yanı sıra ge­rekli ulaşım bağlantılarının kurulmuş olması tarımın gelişip çeşitlenmesini sağlamıştır. Trakya’daki öteki ilçeler gibi Havsa da ağır lıklı olarak İstanbul pazarını bitkisel ve hayvansal ürünleriyle besleyen bir tarım merkezidir. İlçede tarıma dayalı bazı sanayi dallan da kurulmuştur. Başlıca bitkisel ürünler buğday, ayçiçeği, şeker pancarı, üzüm, pirinç, arpa, kolza, kavun ve karpuz­dur. Buğday ve ayçiçeği üretimi yüksek düzeydedir. İlçede en çok koyun beslenir; üretilen peynir ve öteki süt ürünleri İstan­bul’a gönderilir. Havsa’da hayvansal ürün­leri işleyen tesisler yanında yağ, un ve dokuma fabrikaları da vardır.

1361’de I. Murad’ın (Hüdavendigâr) Os­manlı topraklarına kattığı yöre II. Mehmed’ in (Fatih) vezirlerinden Mahmud Paşa’ya has olarak verildiği için Havass-ı Mahmud Paşa adıyla anıldı; Havsa adı da buradan türedi. O sıralarda küçük bir köy olan yerleşme, Sokollu Mehmed Paşa’nm sadra­zamlığı sırasındaki bayındırlık çalışmalarıyla gelişerek bir kasaba niteliğini kazandı. 19. yüzyıl sonlarında Edirne vilayetinin Merkez sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. Kurtu­luş Savaşı sırasında Yunanlılarca işgal edilen yerleşme Cumhuriyet döneminde önce bu­cak, 1954’te de ilçe yapıldı.

Havsa kasabası Edirne kentine 27 km uzak­lıktadır. Genellikle hayvansal ürün ticareti yapılan kasabada bir devlet hastanesi var­dır. Kasabadaki en önemli tarihsel yapıt, 1576-77’de Sokollu Mehmed Paşa’nın, ölen oğlu Kasım Bey adına Mimar Sinan’a yap­tırdığı külliyedir. Başlangıçta iki kervansa­ray ile cami, medrese, imaret, birer çiftehamam, tekke, köprü ve arastadan oluşan külliyeden günümüze ancak cami, hamam, dua kubbesi ve çeşme ulaşabilmiştir. 1752 depreminde yıkılan kervansaray 5 bin at, deve, katır alabilecek genişlikte ve 120 ocaklıydı.

Havsa Belediyesi 1941’de kurulmuştur. Havsa nerenin ilçesi ve Havsa hakkında bilgi verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz