Günümüzde Var Olan Türk Cumhuriyetleri Hangileridir?

Aşağıda günümüzde var olan Türk cumhuriyetleri hangileridir kısaca olarak ele alacağız.

Türkler, tarih boyunca varlık mücadelesi vererek göçebe toplumlar şeklinde yaşamış ve Orta Asya coğrafyasını yurt edinmiş bir millettir. Türklerin buna bağlı olarak savaşçı bir millet olması birçok milletin ordularında görev yapmalarına ve askeri, idari, siyasi ve iktisadi olarak güç kazanmalarına neden olmuştur.

Türkler tarih boyunca birçok devlet kurmuşlardır. Bu devletler dünyanın farklı coğrafyalarında farklı büyüklükte ve güçte olarak etkisini göstermiştir. Günümüzde de Orta Asya coğrafyasında birçok devlet bulunmaktadır. Bu devletlerin çoğu cumhuriyet olsa da Rus tahakkümü altında bulunmaktadır. Orta Asya coğrafyasında Özerk Türk bölgeleri de yer almaktadır.

Türki cumhuriyetler Orta Asya coğrafyasında Çin ve Rusya arasında yer alarak Anadolu topraklarına kadar uzanmaktadır. Anadolu’da Türkler bin yıllık bir maziye sahip olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni devam ettirmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti nüfusu, nüfuzu, iktisadi, siyasi yapısı, yatırımları ile en güçlü devletler arasında yer almaktadır. Birçok Türk devletine de komşu olarak siyasi, sosyal, kültürel, ticari ve ekonomik ilişkiler de sürdürmeye devam etmektedir.

Günümüzde varlığını sürdüren Türk cumhuriyetleri yaşadıkları coğrafyaya uyum sağlayan ve coğrafya zenginliklerinden istifade eden milletler olarak bilinmektedir.

Günümüzde var olan Türk cumhuriyetleri şu şekildedir:

*Türkiye Cumhuriyeti

*Azerbaycan

*Özbekistan

*Kırgızistan

*Kazakistan

*Türkmenistan

*Kazakistan

*Tacikistan

*Doğu Türkistan

*Karakalpakistan Cumhuriyeti

Günümüzde Var Olan Türk Cumhuriyetleri Hangileridir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.