Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yeryüzü Şekilleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yeryüzü Şekilleri Kısaca

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan bölge, kuzeyin­deki Güneydoğu Toroslar ile Doğu Anadolu Bölgesi’nden ayrılır. Güneyinde Suriye, güneydoğusunda Irak ve batısında Akdeniz Bölgesi yer alır.

guneydoguanadolubolgesi

Fiziki Coğrafya Özellikleri

Yeryüzü Şekilleri

a) Dağlık Alanlar

Bölgenin kuzey kesiminde Güneydoğu Toroslar’ın gü­ney yamaçları yer alır. Bu kuşak üzerinde Uzuncaseki (Raman) dağları vardır. Diyarbakır Havzası’nın güne­yinde Mazı ve Midyat dağlarının yer aldığı Mardin Dağ­ları bulunur. Güney ve kuzeydeki düzlükleri birbirinden ayırdığı için buraya Mardin Eşiği de denir. Mardin Eşiği bölgenin en engebeli sahasını oluşturur. Bölgenin orta bölümünde volkanik bir dağ olan Karacadağ yer alır.

b. Platolar ve Ovalar

Fırat nehrine bağlı akarsularla yer yer parçalanarak pla­to durumunu alan sahalar bölgenin batı bölümünde yer alır. Bunlar Antep Platosu ile Urfa Platosu’dur. Geniş düzlükler ve ovalar bölgenin güney kesiminde Suriye sı­nırına yakın yerlerde görülür. Bunlar Suruç, Altınbaşak (Harran) ve Ceylanpınar ovalarıdır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yeryüzü Şekilleri Özellikleri Hakkında bilgi aktardık.

28 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.