Geometri Kitabındaki Atatürk Tarafından Türkçeye Çevrilen Terimlerden Örnekler Yazınız.

Aşağıda Geometri kitabındaki Atatürk tarafından Türkçeye çevrilen terimlerden örnekler yazınız kısaca olarak ele alacağız.

Mustafa Kemal, harf inkılabından sonra yeni kavramlar ortaya koymak bakımından Geometri kitabı yazmıştır. Bu kitapta yeni terimlerden bahsetmiştir.

Geometri kitabındaki Atatürk tarafından Türkçeye çevrilen terimler şu şekildedir:

Bu’ud / boyut
kaaide / taban
seviye / düzey
mekan / uzay
ufkî / yatay
mukavves / eğri
satıh / yüzey
şâkulî / düşey
hat / çizgi
kutur / çap
amûd / dikey
faraziye / varsayım
nısf-ı kutur / yarıçap
va’zîyet / konum
mahrut / koni
kavis / yay
mustatîl / dikdörtgen
müsavi / eşit
muhit-i daire / çember
muhammes / beşgen
müştak / türev
mecmû / toplam
mesâha-i sathiyye / alan
zâviye / açı
nisbet / oran
tenasüb / orantı
re’sen mütekabil zâviyeler / ters açılar
zâviyetân-ı mütevâfıkatân / yöndeş açılar
kaim zaviyeli müselles / dik üçgen
şibh-i münharif / yamuk
müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ / eşkenar üçgen
müselles-i mütesâviyü’ssâk eyn / ikizkenar üçgen
dılı / kenar
muvazi / koşut
menşur / prizma
hattı mail / eğik
veter / kiriş
re’s / köşe
zaviyei hadde / dar açı
hattı munassıf / açıortay
muhit / çevre
murabba / kare

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.