Davranışçı Yaklaşım Kısaca Nedir

Davranışçı Yaklaşım Kısaca Nedir

Davranışçı Yaklaşım, insan davranışlarının öğrenme yoluyla değiştirilebileceğini ve belirli koşullar altında öğrenmenin daha etkili hale getirilebileceğini savunan bir psikolojik yaklaşımdır.

Detaylı Açıklama:

Davranışçı Yaklaşım, insan davranışlarının nedenleri ve sonuçları arasındaki ilişkiyi inceler. Bu yaklaşıma göre, insan davranışları öğrenme yoluyla şekillenir ve değiştirilebilir. Davranışçı Yaklaşım, temel olarak iki tür öğrenme mekanizması üzerine odaklanır: klasik koşullanma ve operant koşullanma.

Klasik koşullanma, bir uyaranın (örneğin bir ses veya bir görüntü) doğal olarak tetiklediği bir tepkinin, başka bir uyaranla (örneğin bir zil sesiyle) ilişkilendirilerek belirli bir davranışın kazanılmasıdır. Örneğin, Pavlov’un köpekleri, yemek kokusu gibi doğal bir uyaranla birlikte zil sesi gibi yapay bir uyaranla ilişkilendirilerek, sonunda yalnızca zil sesini işitince bile tükürük salgılamaya başladılar.

Operant koşullanma ise, bir davranışın sonucunun (ödül veya ceza gibi) o davranışın tekrarlanma sıklığını artırabileceğini veya azaltabileceğini öne sürer. Örneğin, bir çocuğun derslerinde başarılı olduğunda ödüllendirilmesi, çocuğun başarılı olma davranışını sıklıkla tekrarlamasına yol açabilir.

Davranışçı Yaklaşım, insan davranışlarının öğrenme yoluyla değiştirilebileceğini ve belirli koşullar altında öğrenmenin daha etkili hale getirilebileceğini savunur. Örneğin, bir kişinin sigarayı bırakma davranışı, nikotin yaması kullanımı veya davranışsal terapi gibi öğrenme temelli tedavilerle değiştirilebilir.

Sonuç olarak, Davranışçı Yaklaşım, insan davranışlarının öğrenme yoluyla şekillendirilebileceğini ve bu öğrenmenin belirli koşullar altında daha etkili hale getirilebileceğini savunan bir psikolojik yaklaşımdır.

Davranışçı Yaklaşım, psikolojide oldukça etkili bir yaklaşım olmuştur ve pek çok alanda kullanılmaktadır. Özellikle, klinik psikolojide ve terapide davranışsal terapinin önemli bir bileşeni olarak kabul edilir.

Davranışsal terapi, kişilerin düşünceleri ve duyguları ile değil, sadece davranışları ile ilgilenir. Terapi, bir kişinin istenmeyen davranışlarını değiştirmek için öğrenme teorilerine dayanır. Örneğin, bir kişinin depresyonu olan biri için, davranışsal terapi, kişinin etkinlik düzeyini artırmak, olumlu sosyal etkileşimleri artırmak ve olumsuz düşünceleri azaltmak için belirli davranışlar öğrenmesine odaklanabilir.

Davranışçı Yaklaşımın bir diğer uygulama alanı ise eğitimdir. Davranışçı Yaklaşıma göre, öğrencilerin istenilen davranışları sergilemeleri, öğretmenlerin belirli ödüller veya cezalar kullanarak öğrenmelerini teşvik etmelerine bağlıdır. Örneğin, bir öğrencinin sınıfta iyi davranışlar sergilemesi için öğretmen ödüllendirme sistemi kullanabilir.

Ancak, Davranışçı Yaklaşımın eleştirileri de bulunmaktadır. Bu yaklaşım, insan davranışlarını yalnızca dışsal faktörlere indirgeme eğilimindedir ve kişilerin iç dünyası, duyguları ve düşünceleri gibi içsel faktörleri ihmal eder. Ayrıca, bu yaklaşım, insanların karmaşık zihinsel süreçlerinin öğrenme yoluyla açıklanamayabileceğini öne süren eleştiriler de almıştır.

Sonuç olarak, Davranışçı Yaklaşım, insan davranışlarının öğrenme yoluyla değiştirilebileceğini ve belirli koşullar altında öğrenmenin daha etkili hale getirilebileceğini savunan bir psikolojik yaklaşımdır. Davranışçı Yaklaşım, terapi, eğitim ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır, ancak eleştirilere de maruz kalmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.