Cumhuriyet Yönetiminin Sahip Olduğu Özellikler Hakkında Bir Araştırma Yapınız.

Aşağıda cumhuriyet yönetiminin sahip olduğu özellikler hakkında bir araştırma yapınız kısaca olarak ele alacağız.

Cumhuriyet yönetiminin sahip olduğu özellikler daha modern şartlar olarak ortaya konulmuştur. Milli Mücadele sonrasında kazanılan zaferler ve yapılan antlaşmalar neticesinde Ankara Hükümeti, modern ve çağdaş bir devlet kurma yoluna girmiştir Bu devletin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlenmiştir.

Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimi olarak cumhurun başkanını seçmesi ve bir meclisin olması marifetiyle çalışmaktadır. Cumhuriyet yönetiminin sahip olduğu özellikler ilerici, girişimci, inkılapçı, eşitlikçi, milliyetçi olarak bilinmektedir.

Böylece modern, çağdaş ve laik bir devlet yapısı da ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin ilk yılları inkılap yılları olarak yaşanmış ve devrimler yapılmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.