Çözünme Nedir Kısaca

Çözünme nedir kısaca hakkında bilgi kısaca

Çözücü ve çözünen adı verilen maddeler birbirinin içinde iyonlarına ve moleküllerine ayrışır. Bu ayrışmaya çözünme adı verilir. Çözünme olayında çözünen maddenin iyonları ve molekülleri çözücü maddenin iyon ve molekülleri arasında kaybolur.

Çözünme olayında yer alan maddelerin molekül ve iyonları birbirine çok yakındır.

Çözünme olayı fiziksel bir olaydır. Çözücü ve çözünen maddelerin molekül ve iyonları arasında herhangi bir kimyasal etkileşim olmaz. Maddeler fiziksel değişime uğradıkları için yapılarından bir şey kaybetmezler.

Bir madde diğer madde içinde çözündüğünde çözeltinin her yerinde aynı miktarda molekül bulunur.

Çözünen madde iyonik yapıda bir maddeyse, çözünme olayı çözücü maddenin çözünen maddenin iyonik bağlarını zayıflatmasıyla olur. Çözünen maddenin iyonik yapıdaki moleküllerinin (+) ve (-) iyonları birbirinden uzaklaşır. Çözücü maddenin molekülleri de birbirinden uzaklaşmış çözünen madde iyonlarının arasına geçer. Bu iyonların etrafını çevreler ve çözünen maddenin iyonları birbirinden ayrışmış olur. birbirinden uzaklaşan iyonlar çözeltide eşit olarak dağılır.

cozunme_cozelti

Çözünme Nedir Kısaca Tanımı Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

5 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.