Coğrafyanın Bölümleri Nelerdir Ve Kısaca Tanımlayınız?

Coğrafyanın Bölümleri Nelerdir Ve Kısaca Tanımlayınız?

Fiziki Coğrafya:

Fiziki coğrafya, doğal olayların yeryüzündeki dağılımını ve etkileşimlerini inceler. Atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biosfer üzerine çalışmalar yapar. İklim, bitki örtüsü, su kaynakları, volkanlar, depremler, doğal afetler gibi konular bu bölümde ele alınır.

Beşeri Coğrafya:

Beşeri coğrafya, insanın yeryüzündeki etkisini ve dağılımını inceler. Nüfus, yerleşme, göçler, ekonomi, kültür, dil, eğitim, siyaset gibi konular bu bölümde ele alınır.

Toprak Coğrafyası:

Toprak coğrafyası, toprağın özellikleri, oluşumu, sınıflandırılması ve kullanımı ile ilgilenir. Tarım, ormancılık, madencilik gibi konular bu bölümde ele alınır.

Ulaşım Coğrafyası:

Ulaşım coğrafyası, insanların ve malzemelerin yeryüzünde nasıl hareket ettiğini inceler. Yol, demiryolu, hava ve deniz taşımacılığı gibi konular bu bölümde ele alınır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS):

CBS, coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve analiz edilmesi için kullanılan bir teknolojidir. CBS, diğer coğrafya bölümleriyle birlikte kullanılarak planlama ve karar verme süreçlerinde etkili bir araç haline gelir.

Okyanus Coğrafyası:

Okyanus coğrafyası, dünya okyanuslarının özelliklerini, oluşumunu, sınıflandırılmasını, hareketlerini ve canlı yaşamını inceler. Denizlerin coğrafi özellikleri, deniz dalgaları, deniz akıntıları, gelgitler ve deniz canlıları gibi konular bu bölümde ele alınır.

Astronomik Coğrafya:

Astronomik coğrafya, yeryüzünün uzayda konumunu ve hareketlerini inceler. Dünya’nın konumu, yörüngesi, gezegenlerin hareketleri ve gök olayları gibi konular bu bölümde ele alınır.

Coğrafya Tarihi:

Coğrafya tarihi, dünya tarihinin coğrafi boyutunu inceler. İnsanların coğrafya üzerindeki etkisi, toprakların ve sınırların değişimi, jeolojik olaylar ve iklim değişiklikleri gibi konular bu bölümde ele alınır.

Çevre Coğrafyası:

Çevre coğrafyası, insanın çevre üzerindeki etkisini ve çevre sorunlarını inceler. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak erozyonu, çevre kirliliğinin nedenleri ve çözümleri gibi konular bu bölümde ele alınır.

1 yorum

 1. Coğrafya, dünya yüzeyinin fiziksel, insan ve ekonomik özelliklerini inceler. Bu nedenle coğrafya, büyük bir disiplindir ve birçok alt bölüme ayrılır. Bunlar arasında beş ana bölüm vardır: fiziki coğrafya, insan coğrafyası, bölgesel coğrafya, harita ve kadastro ve jeopolitik coğrafya.

  Fiziki coğrafya, yeryüzünün doğal özelliklerini inceler. Bunlar arasında su, hava, iklim, topoğrafya, volkanlar, dağlar, akarsular, okyanuslar ve buzullar gibi unsurlar yer alır.

  İnsan coğrafyası, insanların yerleşim yerlerini, nüfus dağılımını, kültürlerini, ekonomik aktivitelerini ve etkileşimlerini inceler.

  Bölgesel coğrafya, dünya genelindeki farklı bölgelerin coğrafi özelliklerini, iklimini, insanların yaşam koşullarını, ekonomilerini ve kültürlerini inceler.

  Harita ve kadastro, coğrafya alanında kullanılan harita ve ölçüm tekniklerini inceler.

  Jeopolitik coğrafya, dünya siyasi coğrafyasını inceler. Bu, uluslararası ilişkileri, sınır sorunlarını, savaşları ve benzeri konuları ele alır.

  Bu yazı gerçekten çok faydalıydı! Coğrafya hakkında pek çok şey öğrendim ve farklı bölümlerinin neyle ilgilendiğini daha iyi anladım. Okulumuzun en parlak coğrafya öğrencisi bile kıskanacak bir ödevim olacak! Teşekkür ederim bu harika bilgi kaynağı için.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.